Föredrag om vithajens varmblodigt på Stockholms universitet

Den fjärde april 14.00 presenterar jag min masteruppsats i marinbiologi; "Ontogenetic Endothermy in the Great White Shark (Carcharodon carcharias)" på Stockholms universitet. Presentationen varar i en timma och är öppen för allmänheten men om du vill komma anmäl dig till david@vithajsafari.se

Uppsatsen hadlar om vithajens endotermi och hur denna förändras under tillväxten hos vithajen. Nyfödda vithajar förlorar mer värme till sin omgvining än en vuxen vithaj. Detta innebär att nyfödda vithajar inte klarar av lika kalla vatten som vuxna vithajar och föds i varmare vatten.

Nedan följer en preliminär populärvetenskaplig sammanfattning:

Vithajen är endotermisk men mycket om dess livshistoria kopplat till varmblodigheten är okänt. Genom att studera tillväxt kopplat till de värmealstrande röda musklerna kan delar av vithajens liv klarläggas. Hypotetiskt bör varmblodigheten begränsa vithajens utbredning relaterat till temperatur under tillväxten. Genom dissektioner samlas data in som sedan visar att kroppsmassan är proportionell till varmblodigheten. Tillväxten är dessutom högre för juveniler än hos andra vithajar. Simhastighet moduleras och visar att en vuxen vithaj kan nå högst 58 km/h. Även magvolymen mäts. Med hjälp av simhastighet beräknas vithajens metabolism och optimala bytesdjur för olika storleksklasser kan klarläggas. Vithajens metabolism påminner om den hos fåglar och däggdjur. Modeller för värmeproduktionen presenteras för röda muskler och magsäck. För att värma magsäcken respektive hjärna, ögon och muskler omkring de värmealstrande röda musklerna bör vithajen värmeväxla precis som tonfiskar. Detta är möjligt genom att förflytta värme via blodet och genom konvektion värma upp olika organ beroende på behov. Konduktionen är dock också viktig för att värma upp magsäcken och kringliggande muskler till de röda musklerna. På detta sätt kan vithajen få ut mer av sina värmealstrande röda muskler. Rapporterade uppmätta värden i magsäcken och nära de röda musklerna kan förklaras med en värmeväxling. En modell för magtemperaturen visar att magsäcken har en temperatur på 25.9±1.1°C oberoende av vithajens storlek och kan bekräftas av tidigare studier. Uppvärmningen av magsäcken är troligen en begränsande utbredningsfaktor.   

I helgen är det sista chansen för att köpa boken Vithajen för 500 kr signerad från VithajSafari. Därefter höjs priset till ordinariepriset på 900 kr. Bokrean avslutas denna helg. När boken är slut på svenska planeras ingen ny tryckning på svenska. 

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln