Vilken temperatur föredrar vithajen?

Vithajen föredrar en temperatur omkring 19 grader men kan förekomma i 9 gradigt vatten. De flesta vithajar förekommer mellan 14-23 graders vatten. Svenska förhållanden är för kalla för vithaj. Bild: Bild: Hector Ibarra.
Vithajen föredrar en temperatur omkring 19 grader men kan förekomma i 9 gradigt vatten. De flesta vithajar förekommer mellan 14-23 graders vatten. Svenska förhållanden är för kalla för vithaj. Bild: Bild: Hector Ibarra.

Var finns vithajen? Det är titeln på min kandidatuppsats. Jag undersökte i vilket temperaturspann vithajen hade observerats och fångats och kunde på detta sätt få fram en medeltemperatur på 19,2 °C med hjälp av 111 observationer och fångster från hela världen. Jag kunde också ta fram en normalfördelning som visar var huvuddelen av alla vithaj förekommer när det gäller vattentemperatur. Det visade sig att vithajen föredrar en vattentemperatur mellan 14-23 °C.

I en artikel som publicerades av Tobey Curtis 2014 med flera vid NOAA titta man bland annat på vilken vattentemperatur som förekommit vid fångst av vithaj utmed östra USA, men också storleken på vithajarna för varje observation, kunde man konstatera att medeltemperaturen för nyfödda vithajar var 19.5±1.9°C men om man bara titta på vuxna vithajar visade det sig att de förekommer vid en medeltemperatur om 17.7±4.6°C.

Med hjälp av 111 observationer och fångster kunde jag visa att medeltemperaturen för vithaj över hela världen är 19,2 grader.
Med hjälp av 111 observationer och fångster kunde jag visa att medeltemperaturen för vithaj över hela världen är 19,2 grader.

Ett år senare i min masteruppsats om vithajen studerade jag de röda musklernas utbredning i kroppen för 18 olika individer av vithajar fångade av KwaZulu-Natal Sharks Board. Genom att räkna ut simhastigheten och massan av röda muskler kunde jag se hur mycket värme som alstrades per kilogram röda muskler per timme. Vithajen måste ju konstant simma för att syresätta sig eftersom den är en ramm-ventilerare. Det visade sig att den interna värmeproduktionen i de röda musklerna är 19.1±1.8°C/kg h-1 oberoende av storlek. I princip samma temperatur som är vithajens medeltemperatur.

Detta kunde också styrkas av tidigare publicerade resultat från 80-talet på en levande vithaj där Francis Carey hade mätt temperaturen i de röda musklerna till mellan 18-20°C.

Här ser vi en annan graf från min masteruppsats som visar de röda musklernas massa (TRMM) mot temperaturen per kilogram röda muskler per timme efter värmeförslut på 38,5 %. Större vithajar med mer röda muskler behöver inte generera lika mycket värme som små vithajar eftersom större vithajar har mer röda muskler totalt sett.
Här ser vi en annan graf från min masteruppsats som visar de röda musklernas massa (TRMM) mot temperaturen per kilogram röda muskler per timme efter värmeförslut på 38,5 %. Större vithajar med mer röda muskler behöver inte generera lika mycket värme som små vithajar eftersom större vithajar har mer röda muskler totalt sett.

Den amerikanska hajforskaren Francis Carey hade på 80-talet kunnat uppskatta värmeförlusten i de röda musklerna till 38,5% i kalla vatten omkring 15°C för en 4,6 meter lång vithaj. Detta innebär att den värme som producerades i vithajen minskade med 38,5% vilket i 15 gradigt vatten och resultera i en lägre temperatur av värmeproduktionen om 11,8°C om kan använde samma värmeförslut på mina uppmätta vithajar. Baserat på tidigare mätningen i en levande vithaj måste den interna temperaturen uppnå omkring 19° C. Detta innebär en begräsning i hur mycket hajen kan värma upp sig beroende på hur mycket temperatur som individen kan producera och behålla i kroppen. 

I studien av Tobey Curtis med flera visade det sig att en vithaj hade fångats i 9°C gradigt vatten utanför östra USA. Den lägre värme produktionen enligt min studie som kunde produceras i de röda musklerna var 10,7° C. Lägger man ihop den yttre temperaturen och den interna resulterande värmeproduktionen efter värmeförslut blir resultatet 19,7° C grader (10,7°C+9°C = 19,7°C). Resultaten visade gång på gång att medeltemperaturen för nyfödda 19° C sannolikt var den interna kroppstemperaturen för vithajen även då den var vuxen. Nyfödda vithajar som bara är en meter har troligen en dålig förmåga att upprätthålla en förhöjdkroppstemperatur eftersom de är små från 12 kg och uppåt men en vuxen vithaj kan uppnå 1 200 kg. Det är lätt att förstå att det är betydligt lättare att upprätthålla en intern högre temperatur i ett djur med en massa på samma nivå som en bil än ett djur som inte väger mer än en mindre hund. 
 
Sammanfattningsvis är vithajens föredragna temperatur omkring 19° C eftersom det är denna temperatur som tycks förekomma internt i kroppens röda muskler och utgör den temperatur som nyfödda vithajar förekommer vid, sannolikt den temperaturen de haft i livmodern. Vithajen kan simma till kallare vatten för att jaga och förmågan för hur kallt vithajen kan simma beror på dess storlek och mängden röda muskler i kroppen. Stora vithajar kalarar kallare vatten ner till 9 grader. 
 
Enligt SMHI varierar vattentemperaturen på den svenska västkusten mellan 6-20° C under kalenderåret. På 10-20 meters djup finns det är språngskikt där temperaturen understiger 6°C. Det är förståeligt hur orimligt det blir med påståenden om att vithajen kan simma till Sverige med dessa förutsättningar. Vithajen simmar i hela vattenkolumnen och den kan inte bara hålla sig i de övre 10-20 metrarna, speciellt inte om den ska jaga föda. Att vithajen simmar i vatten under 6°C under flera veckor eller kanske månader är orimligt. Man behöver därför inte oroa sig för någon vithaj på västkusten.

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln