Den sovande vithajen?

I detta videoklipp från Shark Week programmet "Jaws of the Deep" påstås det att en vithaj filmats sovande. En vithaj har filmats under natten vid Guadalupeön i Mexiko. 

Vithajhonan ska ha filmats i grunt vatten nära land. Hajen ska simma mot strömmen i 3 km/h nära botten. Honan öppnar också munnen mer än normalt då hon simmar mot strömmen. Enligt dokumentären skulle detta indikera att vithajen uppvisar ett sömnbeteende och att detta är unikt.

Personligen är jag skeptisk till att beteendet som uppvisas påvisar sömn eller vila. Om vithajen simmar mot strömmen som är 3 km/h och dessutom rör sig mot den måste hajen överstiga 3 km/h för att inte stå stilla i strömmen. Vithajen kanske simmar i 6-7 km/h vilket är en lägre form av normal simhastighet. En vuxen vithaj som denna borde simma i ca 10 km/h under normal simhastighet.  

Att simma med öppen mun innebär att mer vatten kommer in i munnen och att behovet efter syre är större. En öppen mun indikerar alltså inte vila utan snarast motsatsen, ansträngning. Vithajen öppnar exempelvis munnen om den fångas i ett nät eller på en krok eftersom den behöver mer syre. Det samma har fotograferats i akvarium då vithajar som sjunker till botten dör.

Med några enkla fysiologiska resonemang kan man alltså dementera att beteendet som visas är sömn. Vithajen simmar dessutom nära botten. Detta borde innebära att vithajen måste parera för bottentopografin. Det borde alltså inte indikera vila. 

Istället simmar troligen vithajen nära kusten på grunt vatten under natten som andra fiskar eftersom födan ökar i denna del av havet under natten. Det är välkänt att det är lättare att fiska vid stränder under natten. Mörkret innebär också att det är svårare för bytesdjur att upptäcka predatorer. Det är alltså enklare för vithajen att jaga på grunt vatten under natten eftersom det är svårare för sjöelefanter att upptäcka vithajen.

Pelagiska fiskar som tonfiskar, makrillar med flera har påvisats inte uppvisa sömn. Deras habitat, de öppna haven innebär att sömn inte är lika nödvändigt som för djur som stöter på en mer varierande miljö. Bottenlevande arter eller arter som konstant lever nära kusten uppvisar dock vila. För en vithaj som tillfälligt besöker en ö där den sannolikt jagar borde sömn vara uteslutet och istället ske under vandring mellan områden rika på föda. Flera fiskarter har påvisats enbart uppvisa sömn under perioder av livet. 

Åtminstone var vithajen alltså inte sömnig. 

Etiketter: vithaj sharkweek sömn

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln