Vithajen nästan utdöd i Sydafrika enligt ny studie

Vithaj i försöker ta bete. Bild: David C. Bernvi.
Vithaj i försöker ta bete. Bild: David C. Bernvi.

Nyligen publicerades en studie av Dr. Sara Andreotti med flera i Marine Ecology Progress Series med titeln "An integrated mark-recapture and genetic approach to estimate the population size of white sharks in South Africa".

Studien menar att vithajen i Sydafrika riskerar att dö ut eftersom det enbart finns maximalt 247−487 individer kvar och att det krävs minst 500 vithajar för att arten ska klara sig. Jag har läst igenom studien flera gånger eftersom jag känner mig skeptisk.

Man har tagit genetiska prover från 233 unika vithajar under 6 år. Vithajar har man lyckats ta prover på från hud bakom ryggfenan med hjälp av en lång stång. Dessutom har man fotograferat ryggfenorna för att se om denna metod fungerar för att uppskatta antalet individer. Studien kom fram till att metoden där ryggfenan används som indikation inte fungerar för att uppskatta populationer. Därmed stängs ett stort forskningsfält ned.

Områden där man tagit genetiska prover är i Västra Kapprovinsen och på Östra Kapprovinsen. KwaZulu-Natal-provinsen har man inte något prov från. Man har tagit prover från Algoa Bay (9 stycken), från False Bay (11 stycken), från Gansbaai (167 stycken), Struisbaai (18 stycken) och vid Mossel Bay (28 stycken). Det är med andra ord en begränsad provtagning av vithajens utbredning i Sydafrika. Främst i Västra Kapprovinsen. 

Sydafrikas kust är 2 798 km lång. Västra Kapprovinsens kustremsa är ca 400 km vilket utgör 14 % av den Sydafrikanska kusten. KwaZulu-Natal utgör 26 % av den Sydafrikanska kustremsan och är välkänt för juvenila vithajar. Längre väster ut där vatten är kallare finns större vithajar omkring 3 meter och slutligen 4 meter i vatten kring False Bay. Det är också sedan tidigare känt att demografin av vithaj är utformad på det sättet att flest individer förekommer bland mindre vithajar som är juveniler och nyfödda baserat på studier från östra USA. De större vithajarna fångas eller observeras sällan. Detta gäller förstås enbart kring kusten. Hur många vithajar som lever oceaniskt är det svårt att veta eftersom inga forskare befinner sig mitt i oceanen för att undersöka vad vithajarna gör där. Det finns dock goda indikationer på, genom t.ex. Vithajkaféet och märkningstudier för vandrande vithajar, att vuxna vithajar spenderar omkring 70 % av sin tid oceaniskt. 

Det finns därför en del frågetecken kring hur tillförlitlig provtagningen är och om den egentligen reflekterar den populationen av vithaj som finns utmed Sydafrika. Det är möjligt att den vuxna populationen i stort exkluderas då enbart 33 vuxna individer används. Det är framförallt vuxna hanar som saknas i studien. Nyligen kom en studie som indikera att juvenila vithajar är relativt stationära i 12-14 månader vid ett och samma område. Det finns också bevis för att vithajar vandrar utmed östra Afrika, framförallt till Mocambique. Sannolikt håller de juvenila vithajarna sig borta från de större vithajarna tills de vuxit sig större och vågar då sig till de kallare och sälrika vattnen i Västra Kapprovinsen. 

Personligen är jag därför inte orolig för att vithajen ska dö ut i Sydafrika. Det vore dock intressant om framtida studier kunde inkludera ett större genetiskt material då studien här utgår från att det minimala stickprovet som behövs av populationen (20 %) överskridits. Att det inte gick att uppskatta hur nära släkt individerna var med varandra är en varningsklocka. Det finns risk för att stickprovet är för litet. Jag tror knappast denna studie klarlägger att det finns mellan 247−487 vithajar i hela Sydafrika. En liknande studie gjordes faktiskt för flera år sedan utanför Kalifornien och visade också på mycket låga siffor men senare visade det sig att studien var felaktig och att istället fanns där omkring 2 000 vithajar. Man ska därför ta alarmstudier med en gnutta salt och vara lite skeptisk innan man drar stora slutsatser.

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln