Har håkäringen attackerat människor?

Håkäring i Göteborgs fiskhamn. Bild: Anna Bernvi.
Håkäring i Göteborgs fiskhamn. Bild: Anna Bernvi.

Håkäringen kan nå 7,3 meter i längd och väga omkring 1,5 ton. Den är med andra ord en av världens största rovfiskar och tävlar med vithajen i storlek när det kommer till vikt. I längd är håkäringen större än vithajen.

Då mänskliga kvarlevor har påträffats i maginnehållet hos håkäring är det nu många som undrar (baserat på googlingar) om hajen också kan attackera människor. Det finns inga bekräftade fall där håkäringen angriper människor. Det finns dock rapporterade historiska dokument som indikerar att håkäringen ibland kan konsumera lik precis som andra fiskar och hajar.

Mänskliga kvarlevor har påträffats i håkäring då hajen fångats i Norge, Kanada och Island. I fallen kan det ha rört sig om personer som drunknat och sedan blivit uppätna av håkäringen så vitt vi vet. Håkäringen är en asätare som ger sig på kadaver från djur av olika sort som valar, sälar, hästar, isbjörnar och renar. Det finns dock observationer gjorda av Julius Nielsen på att levande valar och sälar har bett från håkäring. Detta skulle styrka aktiv predation.

I en händelse rapporterad 1733 från Talkknefjorden, Island, kan en håkäring ha påträffats med mänskliga kvarlevor. I magen påträffades homonida kvarlevor. Det är dock oklart om det rörde sig om håkäring. Håkäringen är den enda arten som lever vid Island som skulle kunna äta upp en människa. Överkroppen som påträffades var av en homonid men kunde inte bestämmas till människa. Det sannolikaste var nog att det rörde sig om en människa. Isländarna själva tolkade kvarlevorna som resterna efter en sjöjungfru. Kvarlevorna slängdes tillbaka i havet igen av denna orsak. Eftersom rapporten är gammal och rapporterad av en naturalist som själv delvis var övertygad om att det rörde sig om kvarlevorna från en människa är händelsen ganska trovärdig. 

Det finns också en rapport om hajangrepp från 1755 i Bohuslän men det är svårt att bekräfta. Det är svårt att veta vilken art det skulle röra sig om. Personerna angripna av haj skulle ha dött.

Utanför Grönland kan håkäringen angripit eskimåer. Den brittiska naturforskaren Thomas Pennant beskrev 1776 vad som trotts vara håkäringen på följande vis:

"It frequents seas of Greenland, feeds on holibuts and the greater fish, on seals and young porpesses, and will even attack the little skin-boats of the Greenlanders, and bit the person whose lower parts are loged in it, in two. Its only enemy is the blunt-headed cachalot or Spermaceti whale, at sight of which will even fling itelf out of the water on the rocks, and there perish."

Ännu en gång går det inte bekräfta att håkäringen har angripit eskimåer. Dessa fall avfärdas i regel som mytologiska eller obekräftade.  

Från Norge påträffades en hel sjöman i magsäcken hos en haj (som inte identifierades till art) fångad vid Herøy efter påsken 1818. Sju sjömän hade förlist i en storm då de fiskat efter torsk innan påsken. Jag bedömer att uppgifterna inte är särskilt trovärdiga. Tidningarna beskriver att sjömannen var igenkännbar av familjen och återlämnades till familjen som sedan kunde begrava mannen. Men kanske händelsen aldrig ägde rum, kanske var det en propaganda för att inte gå till sjöss under påsken. 

Under 1859 påträffades ett ben från en människa i magsäcken hos en håkäring fångad utanför Baffinön, Kanada. Detta är ett fall som visar på att håkäringen åtminstone bekräftat konsumerat mänskliga kvarlevor. 

Dykare har också ibland haft närgångna möten med håkäringar där hajen följt efter hela vägen upp till ytan men inga håkäringar har angripit dykare. Håkäringen har alltså inte attackerat någon människa som vi känner till. Man behöver inte vara orolig för att bli slukad av håkäringen om man tar sig ett dopp i nordiska vatten.

Håkäring: Illustration: David C. Bernvi.
Håkäring: Illustration: David C. Bernvi.

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln