Vithaj från min forskning visas på Naturhistoriska Riksmuseet under påsklovet

Jag (David Bernvi) med 2,7 meter lång vithaj som användes för forskning vid KwaZulu-Natal Sharks Board.
Jag (David Bernvi) med 2,7 meter lång vithaj som användes för forskning vid KwaZulu-Natal Sharks Board.

Denna 2,7 meter långa vithajshona är bara juvenil men hon har redan påbörjat sin utveckling av att jaga marina däggdjur. När vithajen når omkring 3 meter börjar den jaga mer och mer marina däggdjur. Vithajhonan fångades under 2015 i ett fångstredskap inrättat utmed KwaZulu-Natal i Sydafrika. Henens kropp bevarades för forskning och utbildning. Hennes huvud finns nu på Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm.

Under påsklovet kan du se huvudet på Naturhistoriska Riksmuseet. Museet har redan gått ut med detta i mejl. På huvudet är det också möjligt att se att sydafrikanska pälssälar rivit med sina klor. Delar av huvudet har också tandmärken från sälarna. Det är ett ganska intressant exemplar. Det visar att hon aktivt jagat marina däggdjur.

Hennes kropp användes bl. a. för att studera de röda musklerna och hur dessa förändras under tillväxten. Hon dissekerades grundligt under många timmar. Flera vävnadsprover togs för histologisk undersökning och även hennes DNA bevarades för framtida forskning. Mängder av mått togs liksom hennes kroppsvikt som visade sig vara 188 kg.

För att förstå grundläggande anatomi och fysiologi måste man studera kadaver. Detta är något läkare och biologer ägnat sig åt under många hundra år. Till en början i skymundan, exempelvis behövde Leonardo Da Vinci bedriva sin anatomiska forskning i hemlighet. På liknande sätt kan det idag vara svårt att dissekera vissa djurarter har jag fått erfara. Istället för religiösa skäl som på Leonardo Da Vincis tid handlar det idag om miljöaktivism. Givetvis vill jag också se till att arter överlever och inte dör ut men vi måste ha rätt fakta på bordet för att fatta rätt beslut. 

Vi får aldrig släppa vårt rationella tänkande för dogmer. Om vi gör det riskerar vi att missförstå verkligheten. Med hjälp av vetenskapen kan vi skaffa oss kunskap om vår omvärld och därmed bilda oss ett bättre omdöme för besult. Att förstå verkligheten är avgörande för att handla rätt. Vithajen är inte klassad som utrotningshotad men däremot fredad i Sydafrika sedan 1991. Vithajen får fångas av KwaZulu-Natal Sharks Board för att skydda badare och surfare utmed stränderna i denna del av Sydafrika. Hajarna som fångas används alltid till forskning. Omkring hälften släpps fria och märks då de påträffas levande. 

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln