Späckhuggare jagar vithajar i Gansbaai

Vithajen var 4,9 meter lång och den största som dissekerats i Sydafrika. Späckhuggarna tycks ha blivit leverätare på vithaj, vad jag kallar hepatovorer. Bild: Marine Dynamics.
Vithajen var 4,9 meter lång och den största som dissekerats i Sydafrika. Späckhuggarna tycks ha blivit leverätare på vithaj, vad jag kallar hepatovorer. Bild: Marine Dynamics.
Hajforskarna som dissekterade vithajarna som strandade i Gansbaai, från vänster till höger: Megan McCord, Maclom Smale, Alison Towner och Alison Kock. Bild Alison Towner. Hajforskarna som dissekterade vithajarna som strandade i Gansbaai, från vänster till höger: Megan McCord, Maclom Smale, Alison Towner och Alison Kock. Bild Alison Towner.

Under de senaste dagarna har det varit bråda dagar för hajforskarna i Gansbaai. En 4,9 meter lång vithajhona hittades på stranden i Franskraal. Ett villaområde bredvid Kleinbaai i Gansbaai. Detta resulterade i att vithajsforksare från hela Sydafrika flögs in till Gansbaai. Vithajar av denna storlek är extremt ovanliga. Senast en vithaj av liknande storlek dissekerades var 10 år sedan.

Ytterligare en rapport om två till strandade vithajar kom in under samma dag från Dyer Island men inga av dessa vithajar hittades. Igår hittades dock möjligen en av dessa vithajar då ytterligare en vithaj på 3,5 meter i längd påträffades strandad.
 
Den första vithajen som hittades i onsdags uppskattades till en vikt på 1 100 kg vilket är lite i underkant då en vithaj av denna storlek borde ha en vikt på omkring 1 800 kg. När hajen inspekterades mer noggrant upptäcktes ett hål mellan bröstfenorna på magen. När sedan vithajen öppnades upptäcktes till alla förvåning att leverloberna var försvunna. 
 
Späckhuggare har siktats i Gansbaai under den senaste tiden. De inkommer till olika områden i Västra Kapprovinsen periodvis i flockar. Flera lokala flockar av späckhuggare förekommer årligen i denna del av Sydafrika. Det är också sedan tidigare känt att späckhuggare kan angripa vithaj, vilket har dokumenterats i Kalifornien vid Farallon Islands. Vid detta tillfälle rörde det sig om en liten vithaj på 3,5 meters längd. En vithaj som var tonåring skulle man kunna säga. En vithaj av denna storlek saknar erfarenhet och det ansågs därför rimligt att den också skulle kunna hamna i en situation där späckhuggare angriper den.

Hålet mellan bröstfenorna visar var späckhuggarna avlägsnat levern. Organet som är synligt ser ut att vara det suprahepatiska organet som vithajen använde för att värma sina inälvor. Bild: Marine Dynamics.
Hålet mellan bröstfenorna visar var späckhuggarna avlägsnat levern. Organet som är synligt ser ut att vara det suprahepatiska organet som vithajen använde för att värma sina inälvor. Bild: Marine Dynamics.

Att en vithaj på ca 5 meter kan falla offer för späckhuggare är något helt nytt. Späckhuggare jagar både rockor och hajar för leverns skull. Levern är energirik eftersom den innehåller mycket oljor. Oljorna används av hajarna för att alstra flytkraft och för att förvara energi på likande sätt som vi förvarar energi i våra fettreserver.
 
När späckhuggare jagar hajar vänder de i regel hajen upp och ned vilket medför att hajen hamnar i ett paralyserat tillstånd. När detta är gjort kan sedan späckhuggarna äta upp hajen eller som i detta fall bita hål i den tunna bukväggen och låta levern flyta ut genom hålet. Därefter är det bara för späckhuggarna att äta upp levern som flyter till ytan direkt. Ett angrepp som detta på en vithaj leder till döden genom blodförlust. Sannolikt har också en del andra organ följt med ut när späckhuggarna bet och sannolikt sög ut levern ur vithajen.
 
Den mindre vithajen som hittades dagen därpå saknade båda sidorna av buken och de inre organen var mestadels avlägsnade, t.ex. hjärtat. Detta kan tyda på ett angrepp från späckhuggare eftersom hjärtat ligger separat från bukhålan. Späckhuggarna kan möjligen utvecklat en teknik för att jaga vithajar i Sydafrika som är helt unik. De har blivit leverätare på vithaj, dvs. hepatovorer. Tidigare har man noterat att späckhuggarna jagar delfiner men inte pälssälar. Eftersom det finns gott om både delfiner och pälssälar råder det sannolikt ingen direkt konkurrens mellan vithajar och späckhuggare. Däremot kan vithajarnas storlek i sig attrahera späckhuggarna där vithajen fungerar som föda.
 
Både vithajen och späckhuggaren anses vara toppredatorer men det står nu klart att späckhuggaren verkligen är havets främsta toppredator eftersom den kan jaga och döda vithajar på 5 meters längd. Levern i denna vithaj kan ha vägt omkring 360-540 kg. Levern innehåller en substantiell mängd näring som en hel flock av späckhuggare kan klara sig väl på till skillnad från en delfin eller pälssäl. Vithajar kan dock bli större än 5 meter, åtminstone 6 meter. Vithajen som dissekerades under veckan är den största vithajen som någonsin dissekerats i Sydafrika hittills men den var inte könsmogen. Detta kan säga en hel del om hur stora vithajar egentligen kan bli. Könsmogna honor bör vara större än 5 meter. 

Tack till Alison Towner och Marine Dynamics för bruket av bilderna. Du kan läsa mer om händelsen här. 

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln