Text- och bokproduktion

Sedan 2005 har böcker och artiklar producerats inom populärvetenskaplig zoologi. Nedan hittar du ett urval på publikationer som producerats. Är du intresserad av ett samarbete får du gärna höra av dig via kontaktformuläret till höger.

Hajar - David C. Bernvi & Kaidi Jäderholm

Författare: David C. Bernvi
Illustratör: Kaidi Jäderholm
Titel: Hajar
ISBN: 9789197583381
Utgivningsår: 2016
Antal sidor:  80

Beskrivning:
Det finns över 500 hajarter och i denna bok möter du några av de kändaste hajarna. Den största hajen som någonsin levt var troligen megalodon som kunde bli 15 meter lång och hade en så stor käft att en mindre bil kunde sväljas hel. Lär dig mer genom kortfattade och lättlästa texter om 30 hajar. Möt megalodon, vithajen, tigerhajen, blåhajen, citronhajen, tjurhajen, pigghajen, brugden och valhajen, trollhajen, pyjamashajen och andra hajar. Vad gör hajarna för nytta i havet? Är hajar farliga och vilka finns i Sverige? 

Vithajen Carcharodon carcharias - David C. Bernvi

Förlag: Caracal Publishing
Författare: David C. Bernvi
Fotograf: Flera
Illustratör: Kaidi Jäderholm, Alessandro De Maddalena, David C. Bernvi
Titel: Vithajen Carcharodon carcharias
ISBN: 9789197583398
Utgivningsår: 2014
Antal sidor:  849

Beskrivning:
Plötsligt hör jag ett kraftigt plask. Jag vrider blicken från kamerasökaren och allting sker nu islow-motion. Sekunder känns som flera minuter. Vithajen som jag just sett i vattnet står nu i jämnhöjd med mina ögon - delvis över båtens reling. Dess kropp slår explosionsartat genom ett flygande vattenskum framför mig. Den är knappt en meter från mitt ansikte. Vithajen förflyttar sig rakt mot mig genom luften...

Vi tar avstamp i Sydafrika där vi möter den stora vita hajen med inslag från David C. Bernvis resor. I över 6 år har Bernvi upplevt vithajen på nära håll. Ibland i mycket närgångna möten.

Allt om vithajen. Från vithajens biologi till dess kulturhistoria. Stigmatiseringen av vithajengenom HAJEN-fenomenet och hur synen på världens hajar påverkats genom vithajen. Ett utmärkt och övergripande referensverk för alla intresserade av djur och natur eller maritim historia. Framförallt en bok för dem som är intresserad av hajar.

I Sydafrika får vi en introduktion till vithajen. Hur gick det till när vithajen blev skyddad i Sydafrika 1991? Vi följer med Bernvi och får höra om hur bl. a. Nan Rice från en Sydafrikansk delfin- och valskyddsorganisation med stort engagemang vill se ett skydd av vithajen. Rice lyckas till slut att skydda vithajen trots stora motgångar. Sydafrika var drivande i att få vithajen fridlyst under 80-talet. Slutligen skyddas även andra hajarter då väl havets mest ökända hajart – vithajen – skyddats på flera håll i världen.

I boken Vithajen Carcharodon carcharias får vi också en redogörelse av hundratals vithajangrepp. I boken förklaras också varifrån begreppet ”hajattack” eller ”hajangrepp” kommer. Vithajangrepp förklaras också ur ett vetenskapligt perspektiv. Politiska lösningar för hajangrepp ur ett kronologiskt perspektiv tas också upp.

Vi får också veta att det var Carl von Linné som beskrev vithajen som art. Att vithajen är varmblodig och har utvecklat en förmåga att simma så långt norr ut som till Alaska. Vithajens oceanodromiska migrationer redogörs, vithajens bytesdjur tas upp, parasiter, beteende, evolution och mycket mer fördjupad fakta om vithajens biologi tas också upp i flera kapitel.

Vithajen har fungerat som troféfisk och fungerar fortfarande som en eftertraktad troféfisk. Sportfiskets betydelse för vithajens existens beskrivs ur ett kronologiskt perspektiv. Under 30-talet fiskades vithaj på spö från pir i Sydafrika. Vi får veta hur hajfiskare nästan utrotar vithajen lokalt i Sydafrika efter filmen HAJEN 1975.

Idag är vithajen skyddad på flera håll världen över men den omfattande utbredningen vithajen uppvisar medför fortfarande risker för dess existens. En överhängande risk från hajfenfiske riskerar ständigt vithajens möjlighet att överleva i framtiden. En svart marknad på käkar och tänder exploaterar vithajen hänsynslöst. En vithajskäke från en 5 meter lång haj kan idag säljas för en halv miljon kronor på den svarta marknaden. Vithajen är skyddad i Sydafrika sedan 1991 men fortfarande kan man hitta huvudlösa kadaver efter vithajar utmed badstränderna.

Trots många motgångar upprätthålls vithajens existens genom ekoturism på flera håll i världen. Burdyk med vithajen har fått spela en avgörande roll för bevarande av arter men också spridning av kunskap och attitydförändringar. I bakgrunden hörs skallande protester från lokala surfingsnätverk i Sydafrika och Australien som gärna ser vithajen jagad snarare än skyddad.

Boken är en omfattande monografi om vithajen Carcharodon carcharias, den första av sitt slag. Med många nya uppgifter som aldrig tidigare publicerats. Boken utgörs även av en välutvecklad biologisk artpresentation för närmare 300 av världens hajar! Vilket gör detta verk till ett utmärkt uppslagsverk av världens hajar.

Djurens evolution - Johan Eklöf

Förlag: Caracal Publishing
Författare: Johan Eklöf
Illustratör: Olof Helje
Titel: Djurens Evolution - en kort sammanfattning
ISBN: 9789197583343
Utgivningsår: 2007
Antal sidor: 143

Beskrivning:
Evolutionen och livets utveckling är en lång historia att beskriva. I denna bok får du en sammanfattad och kort koncis version som på ett lättsinnat sätt förklarar att det för 12 000 år sedan fanns hobbitar och att de första valarna vandrade på land. I Djurens Evolution får du även veta att vi är mitt inne i ett massutdöende, att vi är nära släkt med sjöpungar samt att de första fåglarna var de sista dinosaurerna. Man skulle kunna säga att dinosaurierna fortfarande finns ibland oss som fåglar. Du får även reda på vad en sjöpung är om du inte redan vet och mycket annat som du sannolikt inte hade en aning om!

Kort och gott sammanfattar boken hela evolutionens förlopp från livets uppkomst till nutid vilket ger en flera miljoner års överblick från livets början till dagens människa efter de senaste vetenskapliga rön som framkommit i vetenskaplig litteratur. Boken bjuder även på en hel del anekdoter och är ypperlig för en kort resa. Följ med på en resa miljontals år under en kort stund, en kunskapsresa om livet, här har du underhållande och grundläggande biologi. Detta är ett allmänbildande verk som du borde läsa!

Boken är skriven av Johan Eklöf som är doktor i zoomorfologi, han är bl. a. även fladdermusexpert. Djuren är illustrerade av Olof Helje, 3d-grafiker och zoolog (fil mag). Här är alla förhistoriska varelser återskapade från ben till kött av en och samma person som både är zoolog samt illustratör. Detta ger bokens bilder av förhistoriska varelser hög noggrannhet med ett anmärkningsvärt realistiskt resultat. Längst bak i boken finns även en ordlista med termer förklarade på ett kortfattat och snabbläst sätt av författaren.

Världens Hajar Del 2 Ordningarna Matthajar Orectolobiformes & Tjurhuvudhajar Heterodontiformes - David C. Bernvi

Förlag: Caracal Publishing
Författare: David C. Bernvi
Fotograf: Flera
Illustratör: Alessandro De Maddalena med flera
Titel: Världens Hajar Del 2 Ordningarna Matthajar Orectolobiformes & Tjurhuvudhajar Heterodontiformes
ISBN: 9789197583312
Utgivningsår: 2007
Antal sidor: 90

Beskrivning:
VÄRLDENS HAJAR DEL 2 om matthajarna Orectolobiformes och tjurhuvudhajarna i ordning Heterodontiformes är den andra delen av fyra böcker inom VÄRLDENS HAJAR. I denna del beskrivs wobbegongerna, zebrahajen och valhajen samt portjacksonhajen tillsammans med 31 andra mer ovanliga och mindre kända hajarter. I slutet av boken finns en lista över alla de arter som VÄRLDENS HAJAR kommer att hantera exklusive rockor (batoider).

Närmare 300 hajarter har därmed beskrivits på svenska och tillägnats ett svenskt namn.Böckerna är en del av SVENSKA ZOOLOGILEXIKONET, en populärvetenskaplig samling av löpande skrifter som har till ambition att fördjupa den zoologiska litteraturen i Sverige via uppdaterad och modern forskning. Många arter som aldrig förr haft ett svenskt namn presenteras i denna bok tillsammans med en mängd nya zoologiska termer. I den andra delen fördjupas den första delens introduktionsgrund genom att belysa hajars systematik och morfologi. Hajens kroppsform och olika kroppsdelar beskrivs för att dels förklara hur olika familjer och ordningar av hajar är relaterade till varandra och hur de utvecklas under evolutionen. Morfologikapitlet väcker intresse och förståelse för hur hajars och rockors fysiologi fungerar likvärdigt.

I systematikkapitlet introduceras även begreppet systematik och fylogeni på ett populärvetenskapligt sätt för att ge moderna synsätt ifrån den senaste systematikforskningen inom hajar och rockor.

Boken är skriven av David C. Bernvi som är ordförande och grundare till Svenska Hajföreningen. David C. Bernvi har medverkat i flera radioprogram om hajar och arbetat vid Göteborgs Naturhistoriska Museum. Hajar är mycket populärt, inte minst då hajdykning kommit att bli en succé världen över. VÄRLDENS HAJAR DEL 2 tar upp några av de mer exotiska hajarterna däribland de bottenlevande wobbegongerna och världens största haj valhajen samt sköterskehajarna.

En större del av boken betonar omfattande och faktaspäckade biologiska beskrivningar om tjurhuvudhajar och matthajar. Längd, reproduktion, livslängd, föda och beteende är bara några områden av den fördjupande zoologin detta verk representerar. Förstå och beundra hajbiologi, en bok skriven på svenska för svenskar.

Världens Hajar Del 1 Jättehajar Lamniformes - David C. Bernvi

Förlag: Caracal Publishing
Författare: David C. Bernvi
Fotograf: Flera
Illustratör: Alessandro De Maddalena med flera
Titel: Världens Hajar Del 1 Jättehajar Lamniformes
ISBN: 9789197583305
Utgivningsår: 2006
Antal sidor: 82

Beskrivning:
VÄRLDENS HAJAR DEL 1 om jättehajarna i ordning Lamniformes är den första delen av de många fler delar som följer inom VÄRLDENS HAJAR. I denna del beskrivs några av de mest populära och kända hajarterna. I slutet av boken finns en lista över alla de arter som VÄRLDENS HAJAR kommer att hantera exklusive rockor (batoider).

Närmare 300 hajarter har därmed beskrivits på svenska och tillägnats ett svenskt namn.Böckerna är en del av SVENSKA ZOOLOGILEXIKONET, en populärvetenskaplig samling av löpande skrifter som har till ambition att fördjupa den zoologiska litteraturen i Sverige via uppdaterad och modern forskning. Många arter som aldrig förr haft ett svenskt namn presenteras i denna bok tillsammans med en mängd nya zoologiska termer. I del 1 kommer hajar som grupp att introduceras. Den främsta avsikten med den första delen är att introducera hajar som begrepp för att ge läsaren en bred grund till efterkommande delar.

I del 1 introduceras ekomorftyper och biologin bakom hajangrepp. Båda kapitel är helt nya för den populärvetenskapliga litteraturen i Sverige och kommer att ge moderna infallsblickar ifrån den senaste forskningen inom hajar och rockor.

Boken är skriven av David C. Bernvi som är ordförande och grundare till Svenska Hajföreningen. David C. Bernvi har medverkat i flera radioprogram om hajar och arbetat vid Göteborgs Naturhistoriska Museum. Hajar är mycket populärt, inte minst då hajdykning kommit att bli en succé världen över. VÄRLDENS HAJAR DEL 1 tar upp några av de mest omtalade hajarter, däribland vithajen och sandtigerhajen. Brugden är också en annan välkänd art, den är världens näst största fisk och förekommer utmed den svenska västkusten. Många höjer ögonen med förundran då de fått veta att några av de största hajarna faktiskt förekommer i svenska vatten.

Flera märkliga och ovanliga hajar beskrivs även i denna bok, däribland jättemunhajen och trollhajen tillsammans med skräckhajarna. En större del av boken betonar omfattande och faktaspäckade biologiska beskrivningar om jättehajarna (ordning Lamniformes). Längd, reproduktion, livslängd, föda och beteende är bara några områden av den fördjupande zoologin detta verk representerar. Förstå och beundra hajbiologi, en bok skriven på svenska för svenskar.

Kontakt