Hajar i Medelhavet

En vithaj infångad 1920 i Marmarsjön, Turkiet.

I Medelhavet finns det 45 arter av hajar rapporterade. Med andra ord finns det många arter rapporterade i Medelhavet. Detta innebär inte att man ska vara rädd för att bada i Medelhavet. De flesta hajarna är små och lever dessutom i djuphavet. Hajar är i regel harmlösa för människor och utgör inget hot.

Flera arter är revhajar men utgör inget hot för människor om de inte upprepat provoceras till angrepp.

När det gäller vithaj, tigerhaj och tjurhaj är det extremt ovanliga men kan vara farliga för badare i vissa fall. Nästan alla hajar är mycket ovanliga. De hajangrepp som ägt rum i Medelhavet är i de flesta fall utförda av vithaj. Många angrepp har skett många år sedan. Antalet rapporterade vithajar som observerats sedan 70-talet har halverats.

Det är ovanligt med hajangrepp på människor utförda av vithaj i dagens läge men vithaj förekommer över hela Medelhavet. Vithajen jagar främst delfiner och tonfisk och håller sig därför långt ute till havs.

Vithaj Carcharodon carcharias

Långfenad makrillhaj Isurus paucus

Makrillhaj Isurus oxyrinchus

Sillhaj Lamna nasus

Rävhaj Alopias vulpinus

Storögd rävhaj Alopias superciliosus

Sandtigerhaj Carcharias taurus

Brugd Cetorhinus maximus

Skräckhaj Odontaspis ferox

Tjurhaj Carcharhinus leucas

Högfenad revhaj Carcharhinus plumbeus

Större svartfenad revhaj Carcharhinus limbatus

Kopparhaj Carcharhinus brachyurus

Spinnarhaj Carcharhinus brevipinna

Silkeshaj Carcharhinus falciformis

Vitfenad ocenhaj Carcharhinus longimanus

Mörkhaj Carcharhinus obscurus

Stornosad revhaj Carcharhinus altimus

Tigerhaj Galeocerdo cuvier

Blåhaj Prionace glauca

Stor hammarhaj Sphyrna mokarran

Hammarhaj Sphyrna lewini

Slät hammarhaj Sphyrna zygaena

Småögd hammarhaj Sphyrna tudes

Mjölkhaj Rhizoprionodon acutus

Gråhaj Galeorhinus galeus

Sydlig hundhaj Mustelus mustelus

Hågäl Galeus melastomus

Storfläckig rödhaj Scyliorhinus stellaris

Småfläckig rödhaj Scyliorhinus canicula

Sjubågig kamtandhaj Heptranchias perlo

Storögd sexgälhaj Hexanchus nakamurai

Sexbågig kamtandhaj Hexanchus griseus

Trekanthaj Oxynotus centrina

Pigghaj Squalus acanthias

Galhudohaj Squalus blainvillei

Blåkäxa Etmopterus spinax

Spansk håkärng Somniosus rostratus

Chockladhaj Dalatias licha

Havsängel Squatina squatina

Parfläckig havsängel Squatina oculata

Tagghavsängel Squatina aculeata

Cigarrhaj Isistius brasiliensis

Pailonahaj Centroscymnus coelopis

Sorghaj Centrophorus granulosus

Hela 45 arter av hajar är rapporterade från Medelhavet.