Blyg revhaj Carcharhinus cautus

Bild: David C. Bernvi, modifierad efter Compagno, Dando, Fowler 2005.
Text och illustration av David C. Bernvi.

Lite är känt om denna hajart. Enligt beskrivaren av denna art, Whitley, har hajen ett beteende av nervositet och blyghet då någon närmar sig dess närhet. Troligen är den vivipar med moderkaka och man vet att den jagar mindre benfisk samt krabbor.

Kan nå en längd på 150 cm och ungarna är vid födseln ca 35-40 cm långa. Könsmognad för hanar uppnås vid 80 cm längd och för honor vid 85 cm längd. Föder 1-5 ungar efter en graviditet på 8-9 månader.