Borneohaj Carcharhinus borneensis

Bild: David C. Bernvi, modifierad efter Compagno, Dando, Fowler 2005.
Text och illustration av David C. Bernvi.

Kan nå 70 cm i längd och är mycket ovanlig. Tropisk haj vars biologi är i stort sätt helt okänd för vetenskapen. Endast 5 exemplar har infångats (2005) i samband med kustfiske. Ungarna är 24-28 cm vid födseln. Förekommer omkring Indonesien och framförallt Borneo och Sydkinesiska sjön.