Fågelnäbbhaj Deania quadrispinosa

Bild: David C. Bernvi, modifierad efter Compagno, Dando, Fowler 2005.
Text och illustration av David C. Bernvi.

Blir 114 cm lång och jagar benfiskar. Förekommer mellan 150-732 meters djup. Lite är känt om denna haj, den är i stort okänd för vetenskapen. Fågelnäbbhajen finns på ett par naturhistoriskt museum världen över.