Javahaj Carcharhinus amboinensis

Bild: David C. Bernvi, modifierad efter Compagno, Dando, Fowler 2005.
Text och illustration av David C. Bernvi.

Kustnära haj som oftast förekommer nära ytan och ner till 60 meters djup. Födan består av benfisk, bläckfisk och kräftdjur. Valkött i form av kadaver har påträffats i maginnehållet, andra hajar och batoider ingår även i födan.

Vivipar, mycket lite är känt om reproduktionen. Honor blir könsmogna vid 198-223 cm längd och hanar vid 195 cm längd. Ungarna är 71-72 cm vid födseln. Kan nå 2,8 meter i längd. Kan vara potentiellt farlig.