Krokodilhaj Pseudocarcharias kamoharai

Bild: David C. Bernvi, modifierad efter Compagno, Dando, Fowler 2005.

Denna haj är den minsta bland jättehajarna ordning Lamniformes, med en längd på maximalt 1,1 meter. Den är ovanlig och förekommer mestadels oceaniskt epipelagisk. Troligen även mesopelagiskt långt ute till havs ner till minst 590 meters djup.

Krokodilhajen är ovovivipar med livmoderkannibalism i form av oofagi. Embryon har gulesäck vid 3-4 cm längd och 2-4 ungar föds totalt. Ungarna är ca 41 cm långa vid födseln. Hanar blir könsmogna vid ca 74 cm längd och honor vid ca 90 cm längd eller däröver.

Födan består av pelagiska bläckfiskar och mindre pelagiska fiskar, räkor, och djuphavsfiskar. Käkarna hos krokodilhajen kan utvecklas i sådan grad att de trycks framför nosen. Något som tycks förekomma i varierande grad hos en del hajarter med litet eller inget blåshål. Troligen ett resultat av att sugförmåga saknas.

Under natten kanske krokodilhajen simmar mot ytan och under dagen ner mot djupare vatten. Vertikala dygnmigrationer kan förekomma. Denna haj har en stor lever som påminner om den hos andra djuplevande hajar.