Sexbågig kamtandhaj Hexanchus griseus

Sexbågig kamtandhaj Hexanchus griseus. Bild: David C. Bernvi,  modifierad efter Compagno, Dando, Fowler 2005.
Sexbågig kamtandhaj Hexanchus griseus. Bild: David C. Bernvi, modifierad efter Compagno, Dando, Fowler 2005.
Text och bild/illustration av David C. Bernvi.
Text och bild/illustration av David C. Bernvi.

Denna haj kan nå en längd upp till 4,8 meter och har en bred föda bestående av andra hajar och rockor, havsmusfiskar och flera typer av benfiskar har påträffats som maginnehåll.

Mindre svärdfiskar och marlin, sill, torsk, flundror, bläckfiskar, räkor och krabbor. Hajar över 2 meter har påträffats i maginnehållet hos denna haj men är ovanliga. Sälar, valar eller delfiner och as av olika slag ingår också i födan.

Denna haj är ovovivipar med födsel av 22-108 ungar vilket är ett högt antal ungar blad hajar. Kanske förekommer även någon form av livmoderkannibalism. Lite är känt om denna djuphavsform. Ungarna är 67-74 cm vid födseln.

Under dagen kan den vila på botten för att sedan under natten bli aktiv och söka föda. Sexbågig kamtandhaj är känslig för ljus. Fångade exemplar som hålls i akvarium har visat sig känsliga för dagsljus.

Denna haj kan dock följa sina byten upp till ytan då den jagar. Förekommer ensamma och i mindre aggregationer.

Sexbågig kamtandhaj är främst bentisk men även till viss del pelagisk. Den kan påträffas från ytan och ner till 1 875 meters djup. Juvenila hajar förekommer oftast på grundare vatten medan de större individerna oftast påträffas under 91 meters djup. Denna haj är slö men kan även uppvisa mycket aktivt beteende, framförallt de yngre individerna tenderar att vara livliga vid fångst.

Hanar blir könsmogna vid ca 309-330 cm och honor vid 350-420 cm längd. Det är möjligt att denna hajart kan nå en längd uppemot hela 5,5 meter. Troligen växer denna haj mycket långsamt.