Sexbågig såghaj Pliotrema warreni

Vanlig bentisk, epibentisk kustnära haj som förekommer ner till 230 meters djup. Kan gå ner till 500 meters djup och är vanlig mellan 37-120 meters djup. Äldre individer lever på större djup än juveniler vilka istället lever grundare. Rostraltänderna är särraterade hos den sexbågiga såghajen.

Dessa hajar är ovovivipar med födsel av 5-7 ungar. Ungarna är 35-37 cm vid födseln. Hajarna jagar mindre fiskar, bläckfiskar och kräftdjur. De kan nå en längd på 1,7 meter. Honor könsmognar vid 110 cm längd och hanar vid 83 cm längd. Tigerhajen Galeocerdo cuvier jagar den sexbågiga såghajen.