Småfläckig rödhaj Scyliorhinus canicula

Småfläckig rödhaj Scyliorhinus canicula. Bild: David C. Bernvi,  modifierad efter Compagno, Dando, Fowler 2005.
Småfläckig rödhaj Scyliorhinus canicula. Bild: David C. Bernvi, modifierad efter Compagno, Dando, Fowler 2005.
Text och bild/illustration av David C. Bernvi.
Text och bild/illustration av David C. Bernvi.

Svensk art som är ganska ovanlig likt många andra hajar i svenska vatten. Bentisk haj.

Föredrar snäckskalsbotten eller lerbotten och förekommer på ett djup mellan ett fåtal meter ner till 110 meter. I vissa ovanliga fall även ner till 400 meters djup. Kan även påträffas pelagiskt.

Juveniler förekommer på grundare vatten än vuxna hajar. Juveniler brukar också simma i stim. Den småfläckiga rödhajen är ovipar och lägger ägg på grunda vatten med sandbotten. Äggen placeras oftast på alger. Äggen kläcks efter 5-11 månader, i de flesta fallen mellan 8-9 månader. Då ungarna kläcks är de 9-10 cm långa.  

Honorna söker upp grunda vatten under tidig vinter. Vid våren kommer hanarna och sedan simmar både hanar och honor till djupare vatten där de parar sig.

Födan består mestadels av blötdjur i form av musslor. Även kräftdjur i form av krabbor och räkor ingår i födan liksom bläckfiskar.

Den småfläckiga rödhajen kan nå en längd på ca 1 meter. Vanlig akvariehaj i svenska saltvattensakvarier för inhemsk marin fauna. Uppfödning sker vid Havets Hus i Lysekil.