Sotnoshaj Carcharhinus acronotus

Text och illustration av David C. Bernvi.

Kustnära haj i tropikerna och i varmt tempererade vatten. Den föredrar sandbotten eller skalbotten samt korallbotten.

Vivipar med moderkaka och föder mellan 3-6 ungar som är 38-50 cm långa vid födseln. Gravida honor fångas under januari till april utanför Florida. Parningen äger rum under våren och hajen tros bli könsmogen efter två år. Graviditeten varar i 10-11 månader.

Sotnoshaj kan nå en längd på 2 meter. Hanar blir könsmogna vid 97-106 cm längd och honor vid 103 cm. Jagar mindre benfiskar. Naturliga fiender består av större hajar. Blir troligen omkring 10 år.