Storögd rävhaj
Alopias supercilliosus

Bild: David C. Bernvi,  modifierad efter Compagno, Dando, Fowler 2005.
Bild: David C. Bernvi, modifierad efter Compagno, Dando, Fowler 2005.
Text och bild/illustration av David C. Bernvi.
Text och bild/illustration av David C. Bernvi.

Denna rävhaj kan nå en längd på 4,6 meter. Unikt för denna rävhaj är dess enorma ögon vilka är mycket karaktäristiska och gör det lätta att identifiera arten.

Honor blir könsmogna vid 2,94 - 3,55 meters längd och hanar blir könsmogna vid 2,79-3 meters längd. Hanar blir könsmogna vid en ålder av 9-10 år medan honor blir könsmogna vid 12-13 år, troligen kan den storögda rävhajen bli 19-20 år eller mer.

Den storögda rävhajen är ovovivipar och har oofagi med födsel av 2-4 ungar. Graviditeten varar 1 ett år men födelseperioden är okänd.

Denna haj återfinnes i kustnära vatten, ibland grunda vatten eller i oceanen och är epipelagisk. Oftast förekommer den mellan ytan och ner till 100 meter men kan gå ner till 500 meters djup ibland.

Dess föda består av pelagiska fiskar i form av sill, makrill, och andra mindre stimfiskar. En del bottenfiskar ingår även i födan. Den storögda rävhajen har en möjlighet att se dorsalt och vertikalt binokulärt sedan ögonen är placerade så att de kan se uppåt och åt sidan. På detta sätt kan denna haj angripa sina byten med sin stjärtfena från sidan eller jämsides och inte enbart underifrån som troligen är angreppsformen hos andra rävhajar.

Havsnejonögon Petromyzon spp. har upptäckts som parasiter vid kloaken hos denna haj. Lite är känt i övrigt om denna hajart.