Stornosad revhaj Carcharhinus altimus

Text och illustration av David C. Bernvi.

Maximal längd upp till 3 meter. Förekommer oftast på djupare vatten nära botten ute till havs i varmt tempererade och tropiska vatten.

Juveniler lever på grundare vatten än de adulta individerna med ett djup av 25 meter. De större vuxna hajarna förekommer mellan 90 meter och ner minst till 250-430 meters djup.

Födan består av benfiskar, andra mindre hajar och stingrockor Dasyatidae. Bläckfisk ingår även i födan. Är vivipar med 3-15 ungar som är 70-90 cm långa vid födseln. I Medelhavet föds ungarna under augusti till september och utanför Madagaskar mellan september och oktober. Hanar blir könsmogna vid 216 cm längd och honor vid 226-282 cm längd. Stornosad revhaj kan vara en välspridd haj, det saknas dock data för att verifiera ett sådant påstående. Hajen kan lätt misstolkas för andra hajarter.