Svartstjärtig pigghaj Squalus melanurus

Bild: David C. Bernvi, modifierad efter Compagno, Dando, Fowler 2005.
Text och illustration av David C. Bernvi.

Lite är känt om denna haj, den kan nå en maximal längd på 75 cm. Den förekommer mellan 34-480 meters djup.

Troligen är denna haj ovovivipar som andra pigghajar. Jagar djuphavslevande benfiskar. Föder minst 3 ungar.