Vassfenad citronhaj Negaprion acutidens

Bild: David C. Bernvi, modifierad efter Compagno, Dando, Fowler 2005.
Text och illustration av David C. Bernvi.
Tropisk kustnära citronhaj som kan påträffas oceaniskt. Oftast förekommer den nära botten, ner till 30 meters djup. Den vassfenade citronhajen föredrar vikar och bukter, estuarier i grumliga stilla vatten med sandig botten. Troligen mindre aktiv art och vilar oftast på botten.

Födan består av bentiska plattfiskar eller andra bottennära benfiskar och stingrockor. Skygg för dykare.

Vivipar med moderkaka och föder upp till 1-13 ungar som är 35-80 cm långa vid födseln. Graviditeten kan vara i 10 månader. Utanför Madagaskar föds ungarna mellan oktober och november. Vid Franska Polynesien föds ungarna mellan december och januari.

Denna hajart kan nå en längd på 3,1 meter. Hanar tycks vara könsmogna vid minst 2,4 meters längd.