Svenska hajar - hajar i Sverige

David C Bernvi med huvud från en över 2 meter lång håkäring.
David C Bernvi med huvud från en över 2 meter lång håkäring.

Inom Sveriges rikes havsvatten har 16 olika arter av hajar rapporterats. De flesta är ovanliga medan andra förekommer mer regelbundet. Några arter är sporadiska och några har bara förekommit en gång. 

Nedan presenteras en lista över de 16 olika hajar som rapporterats i Sverige samt en biologisk överiskt för respektive art som man kan klicka sig vidare till. Oftast tänker de flesta på pigghaj, håbrand och brugd som när det gäller svenska hajar men det finns många fler.

Hur mycket hajar i Sverige det finns är oklart men följande arter har åtminstone rapporterats. Standardiserade fiskemetoder för att uppskatta hur mycket av varje fiskart som finns från myndigheternas sida visar att det finns lite haj i Sverige.

Håbrand Lamna nasus

Håbrand Lamna nasus

Denna haj är även känd under namnet sillhaj. Den var förr vanlig på svenska västkusten men hårt fiske har utarmat arten och under 1960-talet försvann den nästan helt från våra vatten.

Rävhaj Alopias vulpinus

Rävhaj Alopias vulpinus

Rävhajen är mycket ovanlig men har rapporterats sporadiskt från svenska vatten utanför Vinga och från Gullmarsfjorden. Den är mer förekommande på danska sidan av Skagerrack.

Brugd Cetorhinus maximus.

Brugd Cetorhinus maximus

Brugden brukar stranda under sommaren och höst i norra Bohuslän. Förr var den vanlig utmed svenska västkusten norr om Öresund. Den sågs också förr utanför Mastrand göra ytsprång och en gång hoppa den in i en fiskebåt.

Pigghaj Squalus acanthias

Pigghaj Squalus acanthias

Pigghajen bildar stim vid Väderöarna i norra Bohuslän under hösten. Idag finns det fiskestopp på pigghaj i Sverige. Troligen bildas stimmen på grund av parning och fiske på dem har varit förödande. 

Blåkäxa Etmopterus spinax

Blåkäxa Etmopterus spinax

Detta är Sveriges minsta haj. Den finns i djuprännor. I Kosterfjorden som gränsar till Norge förekommer det blåkäxa. Namnet kommer av att den ger ifrån sig ett blåaktigt biolumricent sken ifrån undersidan av dess kropp.

Havsängel Squatina squantina

Havsängel Squatina squantina

Detta är en extremt ovanlig haj. Den är numera lokat utdöd i Nordsjön och kommer troligen inte upptäckas i Sverige igen. De finns dock ibland att observera vid Kanarieöarna på sandbotten.

Gråhaj Galeorhinus galeus.

Gråhaj Galeorhinus galeus

Denna haj har fiskats hårt. Den är ovanlig på svenska västkusten men förekommer mer frekvent på danska sidan av Västerhavet. 

Nordlig hundhaj Mustelus asterias.

Nordlig hundhaj Mustelus asterias

Ovanlig hajart som ibland fångas i trål. Den har vita fläckar över ryggen. Vanlig som skandinavisk akvariehaj.

Vitfenad oceanhaj Carcharhinus longimanus.

Vitfenad oceanhaj Carcharhinus longimanus

Extremt ovanlig tropisk hajart som bara påträffats en gång i Gullmarsfjorden på västkusten 2004. Denna haj är funktionellt utdöd i Mexikanska Golfen men har fiskats kraftigt på grund av hajfensoppa. I Sverige hittades hajen på botten död utanför Skredsvik. Arten följder grindvalar. 

Blåhaj Prionace glauca.

Blåhaj Prionace glauca

Oceanisk haj som förekommer i tempererade vatten. Följer Golfstömmen från Nordamerika till Europa och är förekommande i Nordsjön. Har påträffats några gånger i Skgerrak. Vanligaste hajen för hajfenfiske. 

Sexbågig kamtandhaj Hexanchus griseus.

Sexbågig kamtandhaj Hexanchus griseus

Förekommer i varmt tempererade vatten. Ett exemplar har trålats upp med osäker lokal. Har påträffats ett par gånger i Nordsjön. Följer troligen varma vattenmassor från Golfströmmen.

Hågäl Galeus melastomus.

Hågäl Galeus melastomus

Ovanlig djuphavshaj som kan påträffas i djuprännor. Förekommande i norra Bohuslän men extremt ovanlig. 

Småfläckig rödhaj Scyliorhinus canicula.

Småfläckig rödhaj Scyliorhinus canicula

Kan påträffas kustnära i norra Bohuslän. Vanlig akvariehaj i skandinaviska akvarium och försökar sig lätt i fångenskap. Lever bentiskt och har påträffats utanför Klippan i norra Skåne.

Storfläckig rödhaj Scyliorhinus stellaris.

Storfläckig rödhaj Scyliorhinus stellaris

Mycket ovanlig haj i Sverige. Mer förekommande på den danska sidan av västerhavet. Urskiljs lätt från småfläckig rödhaj genom sina stora fläckar som även är ihåliga och ibland öppna. 

Trekantshaj Oxynotus centrina.

Trekantshaj Oxynotus centrina

Detta är en extremt ovanlig haj som bara rapporterats en gång. Den livnär sig på havsborstmaskar och använder sina stora fenor som segel för att lätt förflytta sig över havsbotten via djuphavsströmmar. 

Håkäring Somniosus microcephalus.

Håkäring Somniosus microcephalus

Håkäringen är vår största rovfisk. Den kan nå över 7 meter och jagar sälar. Denna haj är dock djuplevande utmed svenska västkusten och fångas ibland som bifångst av räktrålare.

Allt om hajar - fakta hajar

Här hittar du allt om hajar. Flera hundra hajar är beskrivna på hemsidan. Du kan läsa om dem  och deras systematik här.

Hajarnas haj - vithajen

Vithajen är verkligen hajarnas haj! Den är sterotypen för hajar. Du kan lära dig mer om vithajen och hitta mängder av information om vithajen här.

Hammarhajar

Hammarhajar är väldigt underliga och spännande hajar. Du kan lära dig mer om de 9 hammarhajarter som finns här.

Hajtänder och hajkäkar

Vithajen har verkligen stora tänder. Men visste du att de förändras under tillväxten? Lär dig mer om käkar och hajtänder här.

Mer info om hajar

Du kan också hitta mer information om hajar i våra böcker om hajar. Nedan hittar du några titlar på svenska om hajar. Klicka nedan på böckerna för att läsa mer om dem.