top of page
  • Skribentens bildDavid C. Bernvi (MSc)

Över en tredjedel av hajarna på väg att dö utEn tredjedel av alla världens hajar, rockor och havsmusfiskar, totalt 1 199 arter står inför randen av att dö ut. Det visar en ny vetenskaplig rapport i Current Biology som kom ut idag. Senaste en lika omfattande studie genomfördes var 2014 då en fjärdedel av dessa fiskarter visade sig vara utrotningshotade.


Av 536 beskrivna hajarter är 37 akut hotade. Bland rockor är motsvarande siffra 55 arter. Det är främst kustnära arter som är mest hotade där mest fiske pågår. Bland hajar är sammanfattningsvis 167 arter utrotningshotade (akut hotade, starkt hotade, sårbara). Hos rockor är motsvarande siffra 220 arter.


Den nya studien visar att närmare 33 % av arterna är hotade idag. Om även arter som inte undersökts ännu på grund av att de är mycket sällsynta räknas med är nästan 40 % av broskfiskarna potentiellt utrotningshotade. Tre arter är kanske redan utdöda.


Orsaken till hajfiskarnas försvinnande är överfiske. Närmare 70 % av alla arter påverkas negativt av överfiske. Försvinnande habitat hotar ca 30 % av arterna och klimatförändringar 10 % av arterna medan nedskräpning och miljögifter hotar 7 % av arterna.


Hajar och rockor i tropikerna och de subtropiska habitaten är mer hotande än arter i kallare vatten. För att hindra att fler arter minskar eller försvinner och skydda de ekosystemtjänster som hajar och rockor bidrar med behöver begräsningar och regleringar av fiske införas omgående. Hajar och rockor är även viktiga i de marina ekosystemen för att bidra med matsäkerhet i många länder. Med hajar och rockor i havet blir de marina ekosystemen mer levande och fler arter kan frodas. Utan hajar och rockor blir haven döda och fiskbestånden kollapsar.

64 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page