top of page
  • Skribentens bildDavid C. Bernvi (MSc)

Artbestämning av hajkäkar


Det är inte ovanligt att man inte känner till arter till en hajkäke som man äger. Om du behöver hjälp med att artbestämma en hajtand eller hajkäke eller observation av haj kan du få hjälp här.


Läs mer här om hur du artbestämmer en hajkäke eller hajtand samt observation.

34 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page