top of page
  • Skribentens bildDavid C. Bernvi (MSc)

Förra året var det dödligaste året på 20 år i antal hajangrepp


Under 2023 omkom totalt 18 personer i världen på grund av hajangrepp. Detta är givetvis lite i förhållande till de miljontals hajar som varje år faller offer för människans rovdrift på hajar. Framförallt är överfiske på hajar på grund av hajfenor ett stort problem.


Totalt rapporterades 85 hajangrepp (hajattacker) från hela världen vilket är färre än under 2022 då 108 hajangrepp rapporterades enligt Internationella hajangreppsregistret vid Floridas naturhistoriska museum. Av de 18 dödliga hajangreppen från 2023 utfördes 5 av vithajar. Varje år omkommer omkring 5-10 personer i hajangrepp. En siffra som närmar sig 20 personer i antal dödliga hajangrepp är därför högre än normalt. Under 2022 slutade 5 hajangrepp i dödlig utgång. Antalet hajangrepp under 2023 steg därför med 260 %.


Till de 18 hajangrepp som resulterade i dödlig utgång förekom tigerhaj 5 gånger som ansvarig art och tjurhaj 2 gånger som ansvarig hajart. Vid övriga hajangrepp har det inte varit möjligt att bestämma vilken art som varit ansvarig. Vid flera fall konsumerades hela kroppen av hajen.


Vithaj 5 angrepp

Tigerhaj 5 angrepp

Tjurhaj 2 angrepp

Okänd art 6 angrepp


Orsaken till det förhöjda antalet hajangrepp går inte att härleda till någon specifik orsak. Antalet människor ökar över hela världen vilket i sin tur leder till ökad mängd människor i havet. Fiskare, surfare och badare tillhörd de kategorier som faller offer för hajangrepp under 2023.


Däremot kan klimatförändringar ändra hajarnas utbredning vilket resulterat i att vissa arter som vithaj förekommer i nya områden där de tidigare inte var förväntade. Detta resulterar i att vattenbrukare som surfare eller badare inte är lika väl medvetna om de risker som förekommer vid områden där det tidigare inte förväntas förekomma vithajar. Det finns tydliga exempel i Sydafrika och USA som visar på att vithajar förflyttats geografiskt till nya områden sannolikt på grund av global uppvärmning.


Tyska hajexperten Christian Kemper vid TrackingSharks har gjort en sammanfattning av alla hajangrepp med dödlig utgång under 2023 som du kan se här:

57 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page