top of page
  • Skribentens bildDavid C. Bernvi (MSc)

Sexbågig kamtandhaj


Sexbågig kamtandhaj Hexanchus griseus Bild: NOAA

Sexbågig kamtandhaj Hexanchus griseus kan nå en längd på upp till 4,8 meter och har en bred föda bestående av andra hajar och rockor, havsmusfiskar och flera typer av benfiskar som har påträffats i maginnehållet. Mindre svärdfiskar och spjutfiskar, sill,

torsk, flundror är exempel på benfisk vilket utgör födan. Bläckfiskar, räkor och krabbor ingår också i födan. Hajar över 2 meters längd har påträffats i maginnehållet hos denna haj men är ovanliga. Sälar, valar eller delfiner och olika slag av as ingår också i födan.

Denna haj är ovovivipar och föder 22-108 ungar vilket är ett högt antal ungar bland hajar. Kanske förekommer även någon form av livmoderkannibalism.


Lite är känt om denna djuphavsart. Ungarna är 67-74 cm vid födseln.

Under dagen kan den vila på botten för att sedan under natten bli aktiv och

söka föda. Fångade exemplar som hålls i akvarium har visat sig känsliga för

dagsljus.


Denna haj kan dock följa sina byten upp till ytan då den jagar. Förekommer

ensamma och i mindre aggregationer. Sexbågig kamtandhaj är främst bentisk men även till viss del pelagisk. Den kan påträffas från ytan och ner till 1 875 meters djup. Juvenila hajar förekommer oftast på grundare vatten medan de större individerna oftast påträffas under 91 meters djup. Denna haj är slö men kan även uppvisa

mycket aktivt beteende, framförallt de yngre individerna tenderar att vara

livliga vid fångst.


Hanar blir könsmogna vid ca 309-330 cm och honor vid 350-420 cm längd.

Det är möjligt att denna hajart kan nå en längd uppemot hela 5,5 meter.

Troligen växer denna haj mycket långsamt.

515 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Kohaj

Comentários


bottom of page