top of page

ÖGONLOCKHAJAR Carcharhiniformes

Denna ordning av hajar utgör den största med ca 225 arter och 8 familjer i ca 50 släkten. Ordningen innehåller bland annat revhajarna Carcharhinidae och katthajarna Scyliorhinidae samt de välkända hammarhajarna Sphyrnidae. Tillsammans med alla sina arter utgör denna ordning den mest diversifierade nulevande ordningen

av hajar.

Ögonlockhajar dominerar det tropiska haven och är generalister med flera farliga och ekonomiskt betydelsefulla arter. Deras systematik är osäker och senare molekylärbiologiska studier visar att flera nya familjer och släkten bör tilläggas. Hammarhajarna Sphyrnidae och revhajarna Carcharhinidae är parafyletiska sedan

dessa två familjer bör sammanfogas.

Utöver den förvirrande systematiken är denna ordning av hajar den näst största efter Rockorna Rajiformes bland hajfiskar. Ögonlockhajar utgör över hälften av alla vanliga hajar (batoider ej inräknade), de är de mest vanliga hajarter som påträffas i haven.

Detta gör dem svårplacerade både inom systematiken och i ekologiska sammanhang. Många blir inte särskilt stora. Tigerhajen Galeocerdo cuvier kan nå en maxlängd på 5-6 meter. De flesta av ögonlockhajar blir inte större än 2-3 meter.

 

Klass: Hajfiskar Elasmobranchii

Ordning: Ögonlockhajar Carcharhiniformes

Familj: Katthajar Scyliorhinidae, Kindhajar Proscylliidae, Falska hundhajar Pseudotriakidae, Klenhajar Leptochariidae, Hundhajar Triakidae, Svärdhajar Hemigaleidae, Revhajar Carcharhinidae, Hammarhajar Sphyrnidae

 

Auktor: Compagno, 1977

bottom of page