top of page

HAJAR I MEDELHAVET

I Medelhavet finns det 45 arter av hajar rapporterade. Med andra ord finns det många arter rapporterade i Medelhavet. Detta innebär inte att man ska vara rädd för att bada i Medelhavet. De flesta hajarna är små och lever dessutom i djuphavet. Hajar är i regel harmlösa för människor och utgör inget hot.

Flera arter är revhajar men utgör inget hot för människor om de inte upprepat provoceras till angrepp.

När det gäller vithaj, tigerhaj och tjurhaj är det extremt ovanliga men kan vara farliga för badare i vissa fall. Nästan alla hajar är mycket ovanliga. De hajangrepp som ägt rum i Medelhavet är i de flesta fall utförda av vithaj. Många angrepp har skett många år sedan. Antalet rapporterade vithajar som observerats sedan 70-talet har halverats.

Det är ovanligt med hajangrepp på människor utförda av vithaj i dagens läge men vithaj förekommer över hela Medelhavet. Vithajen jagar främst delfiner och tonfisk och håller sig därför långt ute till havs.

bottom of page