top of page

Fakta om vithaj

Vithajen är ingen mördarmaskin

På webbsidor kan du läsa att vithajen är ”en mördare”. Detta är långt ifrån sanningen. Visserligen har filmen HAJEN påverkat vithajens image men de flesta är väl medvetna om att vithajen gestaltats på ett fiktivt sätt i hollywoodfilmer. Vithajen är en mycket komplex predator som uppvisar personlighet och enbart angriper noga utvalda bytesdjur. Vithajen är mycket selektiv med vad den äter. Vithajen är en lugn och stillsam rovfisk.    

 

Som världens största rovfisk spelar vithajen en roll som toppredator i de flesta marina ekosystem där den förekommer och därför väsentlig för havets ekologi. Vi har sammanställt vithajens biologi översiktligt.

Hur stor kan vithajen bli?

Vithajen kan maximalt uppnå en längd på 5,9 meter och väga omkring 2 000 kg. Uppgifter som antyder att vithajen skulle bli större än detta kan inte vetenskapligt bekräftas. Var källkritisk.

Hur många tänder har en vithaj?

En vithaj har exakt 336 tänder som mest i hela käken men det är maximalt 96 tänder som syns och används aktivt. Övriga tänder ligger under tandköttet och blir bara synliga i hajkäkar. I en käkhalva finns det 13 tänder i överkäken och 11 tänder i underkäken.

 

Under ett liv på 75 år kan en vithaj maximalt producera 5 429 tänder och under ett år 72 tänder. Tänderna förbrukas genom slitage eller faller ut allteftersom nya tänder ersätter gamla.

Var lever vithajen?

Vithajen har ett av världens mest omfattande utbredningar i marina habitat när det kommer till marina fiskar. På grund av att vithajen är varmblodig (har endotermiska anpassningar) kan den förekomma i kalla vatten. Den har rapporterats i Alaska och Newfoundland men aldrig i Nordsjön. Vithajen föredrar en temperatur mellan 14-23 grader där 19 grader tycks vara den optimala temperaturen för de flesta vithajar. Vithaj påträffas framförallt i Sydafrika, utanför nordöstra USA och västra USA. Utmed hela södra Australien och Nya Zeeland, västra Sydamerika, centrala och västra Medelhavet. Vithajen har aldrig simmat till Storbritannien även om det förekommer många obekräftade rapporter varje år rör det sig om brugd, makohaj eller håbrand. Vithajen finns inte i Sverige. 

Vithaj Carcharodon carcharias
Vithajens tänder
Är vithajen den farligaste av hajarna?

Nej, inte beteendemässigt. Däremot toppar vithajen i antal utförda hajangrepp mot människan bland alla världens hajar. Totalt har 314 hajangrepp utförts av vithaj (2018). Tigerhaj har utfört 111 hajangrepp och tjurhaj utfört 100 hajangrepp. Majoriteten av de som angrips av vithajen överlever. Antal dödsfall från vithaj är totalt 80 stycken (2018) vilket innebär att en fjärdedel av de som angrips dör medan tre fjärdedelar överlever. Risken att bli dödad av en vithaj är därför mycket låg även om man har den otroligt osannolika oturen att angripas. Dödligheten för angrepp utförda av tjurhaj och tigerhaj är några procent högre än hos vithaj. Dessa hajarter är därför mer farliga.

Vad äter vithajen till föda?

Vithaj som uppnår en längd över 3,6 meter äter till 80 % marina däggdjur bestående av sälar, delfiner och valar. När vithajen är yngre och mindre jagar den främst andra hajar, rockor och benfiskar. Vithajen äter inte 11 ton föda om året men närmare 2 ton föda per år.

Hur hotade är vithajar?

Vithajen är inte utrotningshotad men klassificerad som sårbar art. Det finns stora mängder av vithaj i Australien och Sydafrika. Tusentals individer existerar i västra Australien. Vithajen är en motståndskraftig hajart som klarar av tillfälliga nedgångar av bestånd. Överlevnadsgraden är relativt hög eftersom den föds av samma storlek som de flesta större rovfiskar uppnår då de är fullvuxna. En hona föder upp till 14 ungar som är omkring 1,5 meter långa vid födseln. Många vithajar fångas dock innan de uppnår könsmognad. Könsmognaden är mycket hög, en hona blir könsmogen först i 30-årsåldern och maximal livslängd är beräknad till 75 år. Det störta hotet mot vithajen är mänskligt fiske. Späckhuggare är naturliga fiender i Sydafrika och jagar vithaj riktat för leverns skull.

Hur farlig är vithaje?
Fengångare ingår i vithajens föda.
Är vithajen varmblodig?

Vithajen är faktiskt varmblodig och har en högre inre kroppstemperatur. Den kan upprätthålla en inre kroppstemperatur mellan 18-21 grader för vithajar mellan 3,5-4,6 meter i längd. Vithajen har röda muskler och specialiseringar i blodkädrlsystemet som medför att den kan hålla högre kroppstemperatur i muskler, magsäck och inre organ samt ögon och hjärna. Detta medför att den kan jaga aktivt i kalla vatten. Vithajen har en högre ämnesomsättning än andra icke varmblodiga fiskar. 

Hur många ungar får vithajen?

Vithajen föder levande ungar. Beroende på honans storlek varierar antalet ungar mellan 2-14 stycken. När ungarna föds är de mellan en meter och en och en halv meter långa. Ungarna kan jaga direkt efter födseln och är specialister på att jaga mindre fiskar. Vithajens fortplantning är inte helt kartlagd. 

Nyfödda vithajar fångade utanför New York
Hur jagar vithajen? 

Vithajen jagar i regel genom bakhållsangrepp. Den kommer oftast underifrån och förblir oupptäckt på grund av sitt kamouflage. Ibland kommer vithajen i mycket hög hastighet och kan då exponera hela kroppen ovanför vattenytan. Detta är ett vanligt beteende i Sydafrika där vithajen jagar sydafrikanska pälssälar. På andra platser i världen jagar vithajen andra bytesdjur och uppvisar även där samma jaktbeteende.

Vithaj som jagar pälssäl.
Hur bra luktsinne har vithajen?

Vithajens luktsinne är mycket välutvecklat. En stor del av hjärnan utgörs av lukbulber och används för att lokalisera odörer. Vithajen kan känna av lukten från ett valkadaver på flera kilometers avstånd. I teorin kan en vithaj känna av odören från kadavret av en tumlare för en vattenmassa motsvarande hela Östersjön. Många faktorer spelar dock in på hur väl odörer sprider sig (inga vithajar finns i Östersjön). Vithajens luktsinne är dock bland de bästa som förekommer hos hajar. Andra sinnen som syn är också välutvecklade hos vithajen.

Vithajens luktsinne är välutvecklat.
bottom of page