top of page

TJURHUVUDHAJAR Heterodontiformes

En uråldrig ordning av hajar som först uppträder omkring 250 miljoner år sedan. Idag finns dock bara en familj kvar med 9 kända arter. De flesta blir knappt en meter långa och en art når upp till 165 cm i total längd. Dessa hajar är i regel nattaktiva och

sover under dagen i skrevor på botten. De lever ett liv nära intill botten.

Tjurhuvudhajar förekommer i varma tempererade och tropiska områden och har unika äggkapslar med en skruvform vilka kan grävas ner i sanden eller dyn som skydd från rovdjur. Skruvformenmedför att äggen ligger väl förankrade i bottensubstratet.

Äggen kläcks efter ca 5 månader då ungarna är omkring 14 cm långa. Dessa hajar livnär sig framförallt på bentiska evertebrater, musslor, krabbor, sjöborrar och liknande. Ett släkte av tjurhuvudhajar existerar idag.

 

Klass: Hajfiskar Elasmobranchii

Ordning: Tjurhuvudhajar Heterodontiformes

Familj:

 

Auktor: Berg, 1940

bottom of page