TJURHUVUDHAJAR Heterodontiformes

En uråldrig ordning av hajar som först uppträder omkring 250 miljoner år sedan. Idag finns dock bara en familj kvar med 9 kända arter. De flesta blir knappt en meter långa och en art når upp till 165 cm i total längd. Dessa hajar är i regel nattaktiva och

sover under dagen i skrevor på botten. De lever ett liv nära intill botten.

Tjurhuvudhajar förekommer i varma tempererade och tropiska områden och har unika äggkapslar med en skruvform vilka kan grävas ner i sanden eller dyn som skydd från rovdjur. Skruvformenmedför att äggen ligger väl förankrade i bottensubstratet.

Äggen kläcks efter ca 5 månader då ungarna är omkring 14 cm långa. Dessa hajar livnär sig framförallt på bentiska evertebrater, musslor, krabbor, sjöborrar och liknande. Ett släkte av tjurhuvudhajar existerar idag.

 

Klass: Hajfiskar Elasmobranchii

Ordning: Tjurhuvudhajar Heterodontiformes

Familj:

 

Auktor: Berg, 1940

FRÅGA OSS NÅGOT

© 2017-2025 VithajSafari.se/David C. Bernvi

Ditt livs äventyr väntar i Sydafrika, Kapstaden, Simon's Town, False Bay, Seal Island, Gansbaai, Dyer Island, Mossel Bay hos vithajen!

Fördjupa dig om vithaj Carcharodon carcharias och andra hajar.

Resan arrangeras av Tour Africa AB som har resegaranti ställd hos Kammarkollegiet Kontakt: info@vithajsafari.se

  • Twitter Social Ikon
  • YouTube Social Ikon
  • Facebook Social Ikon
  • Instagram Social Ikon