top of page

TJURHAJ 

Carcharhinus leucas

tjurhaj.jpg

Tjurhajen är känd för att klara av sötvattensmiljöer. Den kan simma upp i floder

eller vistas i sötvattensjöar under en längre tidsperioder. Denna haj är

kustnära, förekommer i estuarier och påträffas oftast mycket grunt, under 1

meter. Den förekommer också oftast ned till 30 meters djup. Tjurhajen kan

åtminstone simma ned till 152 meters djup. Tjurhajen föredrar främst tropiska

vatten men även varmt tempererade vatten kan prefereras av denna hajart.

 

Den föredrar grumliga, leriga och turbida vatten där det förekommer få andra

konkurrerande hajar. Både juvenila och vuxna individer migrerar in i sötvatten

och ibland sker även parningen i sötvatten eller floder.

I Nicaraguasjön i Centralamerika finns tjurhaj som man tidigare trodde var

separerade från de marina populationerna. Hajarna kan inte simma in eller

ut ur sjön utan hoppar likt laxar mellan floden och sjön. Tjurhajar märkta i

sjön återfanns sedan i havet och man upptäckte att ett märkligt hoppbeteende

existerade för hajarna vilka vistades mellan flod och sjö.

Eftersom tjurhajen förekommer på grunda och grumliga vatten samt i floder

utgör den en risk för människor som befinner sig i dessa områden. Tjurhajen

står för ett hundratal hajangrepp och är statistiskt sett den tredje mest angripande

hajarten. Risken att träffa på en tjurhaj ökar med dess förmåga att förekomma

i sötvatten och nära stränder. I Indiens Gangesflod tror man att

tjurhajen angripligt många människor. Den äter också upp de lik som placeras

i Gangesfloden. Flera av hajangreppen i Gangesfloden har felaktigt riktats

mot gangeshajen Glyphis gangeticus som är ganska ovanlig och utseendemässigt

snarlik tjurhajen. Gangeshajen G. gangeticus är en av de fåtal hajarterna

som simmar i sötvatten och saltvatten likt tjurhajen. Tjurhajen har

rapporterats 3 000 km uppströms i Mississippifloden (81 % av flodens längd)

och 3 700 km uppströms Amazonasfloden i Peru (53 % av flodens längd).

I Sydafrika är tjurhajen känd som zambezihajen efter dess förmåga att simma

upp i Zambezifloden. Där har den också angripit och orsakat flera dödsfall på

människor i grunda vatten. Ett angrepp utfört av en tjurhaj är oftast mer livshotande

och betydligt mer omfattande än det utfört av en vithaj C. carcharias.

Tjurhajen tenderar att bita multipelt och avlägsna större mängd vävnad.

Denna hajart simmar oftast långsamt och nära botten. Den drar sig sällan för

att simma vid ytan för än den angriper ett byte. Den kan vara mycket vig och

hoppa ut ur vattnet i vågor eller liknande för att sannolikt bli av med parasiter

eller av sociala skäl.

Tjurhajen blir minst 4 meter i maxlängd och kan väga upp till 316,5 kg. Troligen

kan den uppnå 500 kg. De brukar dock inte bli längre än 3 meter. Denna

haj jagar benfisk och andra hajar samt batoider, även marina däggdjur och

havssköldpaddor ingår i tjurhajens föda. Sjöfåglar, delfiner, räkor, krabbor

och as ingår i denna hajs mycket breda föda. Även flodhästar kan ingå i födan

då de angripits av tjurhaj. Då hajen förekommer kustnära har den möjlighet

att selektera ett större mångfald av arter inom sitt födospektrum, inte minst

då den också kan simma i sötvattensmiljö. Denna hajart är mycket opportunistisk

med sitt val av föda.

Detta är troligen en haj som ser dåligt. Tjurhajen har små ögon, vilket troligen

tyder på att dessa är mindre viktiga då den jagar. De flesta hajarterna har en

mycket bra syn, troligen kan inte tjurhajen inräknas som en visuell jägare

utan är betydligt mer beroende av sitt luktsinne och elektroreceptoriska organ

samt hörsel.

Tjurhajen är vivipar med moderkaka och föder upp till 1-13 ungar, dessa är

vid födseln 56-81 cm långa. Estuarier och floder fungerar som födelseplatser.

Honor kan föda sina ungar i sötvatten, till och med i sjöar. Graviditeten varar

i 10-11 månader. Hanar blir könsmogna vid 1,6 - 2,3 meters längd och honor

vid 1,8 - 2,3 meters längd. Tjurhajen kan minst uppnå en ålder på 20 år. Troligen

21-24 år. Tjurhajen blir könsmogen vid en ålder av 6 år utanför Sydafrika,

detta motsvarar en längd på ca 2,3 - 2,5 meter. I Sydafrika kan tjurhajen

minst bli 14 år i det vilda.Honor når en ålder på 16 år, medan hanar bara kan

uppskattas till en ålder av 12 år.

Naturliga fiender är få men saltvattenskrokodilen Crocodylus porosus och

nilkrokodilen Crocodylus niloticus är kända predatorer på tjurhajen.

Tigerhaj Carcharhinus leucas.

Illustration: David C. Bernvi, modifierad efter Compagno, Dando, Fowler, 2005.

 

Klass: Hajfiskar Elasmobranchii

Ordning: Ögonlockhajar Carcharhiniformes

Familj: Revhajar Carcharhinidae

Släkte: Carcharhinus

Artepitet: leucas

 

Auktor: (Müller & Henle, 1839)

bottom of page