top of page

MATTHAJAR Orectolobiformes

Matthajar är till sin natur främst bentiska gällande livsstil och med ett tropiskt och varm tempererat utbredningsområde. Ordningen består av totalt 7 familjer och däribland världens största fisk inräknad, valhajen Rhincodon typus. Omkring ett trettiotal arter är ordnade i denna ordning. I denna ordning finner vi bl. a. den traditionella akvariehajen amhaj Ginglymostoma cirratum samt en rad olika epåuletthajar. De karaktäristiska wobbegongerna är även en del av denna ordning vilka tydligt avspeglar ordningen trivialnamn "matthajar" då dessa hajarters färgteckning på många sätt påminner om mönstren från arabiska mattor.

Det är vanligt att juvenila individer har annorlunda färgteckning med karaktäristiska mönster som skiljer sig från de som vuxna individerna uppvisar. Ett klassiskt exempel på detta är zebrahajen Stegostoma fasciatum som i juvenilt stadium uppvisar zebralika mönster vilka sedan övergår successivt i större fläckar medan hajen växer och slutligen resulterar i ett gepardlikt svartfläckigt mönster över en gulfärgad kropp med begränsade leopardlika mönster. Utseendet som vuxna zebrahajar uppvisar har resulterat i att den kallats för leopardhaj. Leopardhajen är dock en annan hajart. Zebrahajen bör inte kallas leopardhaj. Färgteckningen är dessutom inte leopardlik utan snarast gepardlik hos zebrahajen.

Flera olika reproduktiva strategier förekommer hos matthajar som äggläggning i form av ovipari, ovovivipari där äggen kläcks inne i honan och aplacental vivivpari där ungarna föds levande med hjälp av näring från en gulsäck. Äggätande av obefruktade

ägg, oofagi, förekommer också i denna ordning.

 

Klass: Hajfiskar Elasmobranchii

Ordning: Matthajar Orectolobiformes

Familj:

 

Auktor: Applegate, 1972

bottom of page