top of page
  • Skribentens bildDavid C. Bernvi (MSc)

Är tonfiskens återkomst den samma som vithajens?


Just nu pågår ett IUCN-möte i Marseille, Frankrike. Under mötet har det framkommit att flera tonfiskarter återhämtat sig från överfisket. Fyra arter av tonfiskar har nu återhämtat sig. Sydlig tonfisk har vänt från att vara akut hotade till starkt hotad. Långfenad tonfisk och gulfenad tonfisk har vänt från att vara nära hotade till livskraftiga.


Blåfenad tonfisken som åter igen kan ses på svenska västkusten (efter 60 år) har vänt från att vara starkt hotad till livskraftig. När det gäller hajarter, har dessa dock inte återhämtat sig. Varför är det så här? En stor skillnad mellan benfiskar och hajar är deras livscykler.


En vithaj föder mellan 2–12 ungar medan en tonfisk lägger 10 miljoner ägg. Tonfiskens ägg kläcks efter 24–72 timmar. En vithaj föder levande ungarna. Det tar 12–18 månader för ungarna att utvecklas i livmodern.


En tonfisk kan väga upp till 900 kg och bli 4,6 meter lång. En vithaj kan väga över 2 ton och bli närmare 6 meter i längd. Det tar ca 30 år för en vithajshona att bli könsmogen och för en tonfisk 4–6 år. En vithaj växter mycket långsammare än vad en tonfisk gör.


Livscykeln hos en tonfisk är betydligt snabbare än hos en vithaj. Detta innebär att det finns betydligt fler tonfiskar i havet än vad det finns vithajar. Chansen att stöta på en tonfisk är många gången större än chansen att stöta på en vithaj i havet. Det här betyder i praktiken att om vithajen fiskas lika mycket som tonfisken kommer det ta längre tid för vithajen att återhämta sig.


En tonfisk könsmognar 7–5 gånger snabbare än en vithaj och en tonfisk producerar 800 000 fler avkommor än en vithaj. Ungarnas utveckling i livmodern hos vithajen är också betydligt långsammare än hos tonfisken som kan befrukta och kläcka ägg över 9 000 gånger snabbare än en vithaj. Med hjälp av dessa ekologiska parametrar är det förståeligt att det finns färre vithajar än tonfiskar i havet. Vithajar är med andra ord många gånger mer ovanliga än tonfiskar. Detta är också anledningen till att vi inte ser en lika snabb återhämtning hos hajar på samma sätt som hos tonfiskar. Det kommer dröja flera decennier innan vi ser en återhämtning av hajar, om den ens kommer.

207 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page