top of page
  • Skribentens bildDavid C. Bernvi (MSc)

Citronhaj


Citronhaj Negaprion brevirostris.

Citronhajen Negaprion brevirostris är en vanlig tropisk kustbunden haj. Denna haj kan dock migrera. Vid migration simmar den anmärkningsvärt vid ytan. Den kan simma ned till ett djup om 92 meter. Den är vanlig krig mangroveskogar i Florida. Förekommer

även vid hamnar med sandig eller lerig botten och med estuarier, flodmynningar

och liknande habitat. Citronhajen vistas oftast i mycket grunda vatten. Exempelvis över sjögräsängar.


Citronhajen simmar solitärt eller förekommer den i aggregation med upp till 20 individer. Viss fördelning efter storlek och kön förekommer inom dessa ansamlingar. Citronhajen är vivipar med moderkaka och föder mellan 4-17 ungar. Graviditeten varar i 10-12 månader. Vid Nordamerikas kust föds ungarna under våren och sommaren med flest födslar under våren. Vid födseln är ungarna 50-65 cm långa. De gravida honorna simmar in på grunda vatten och föder sina ungar under skyddet av mangroveskogarna. Könsmognad uppnås efter 6,5 års ålder. De juvenila citronhajarna stannar på grunda områden kring mangroveskogarna en längre tid av sitt liv. Denna haj kan uppnå en maximal ålder på 27 år.


Denna hajart livnär sig främst på benfisk, även kräftdjur och blötdjur ingår i

dess föda. Stingrockor, örnrockor, krabbor, ibland sjöfåglar och ett flertal

olika kustnära arter benfiskar ingår i citronhajens föda.


Födans storlek är avgörande för hur snabbat hajen växer. Storleken på födan

är även avgörande för hur snabbt citronhajen smälter maten och hur ofta citronhajen

äter.


Denna haj har en god förmåga att överleva i syrefattiga vatten och kan ligga

på botten större delen av tiden. Citronhajen blir könsmogen vid en längd på

2,24 meter för hanar och 2,4 meter för honor. Maximal längd är rapporterad

till 3,4 meter.

1 433 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Kohaj

Comments


bottom of page