top of page
  • Skribentens bildDavid C. Bernvi (MSc)

Hajar ser inte människor som potentiella bytesdjur


Tjurhaj Carcharhinus leucas ser inte människor som bytesdjur. De jagar fiskar, inte människor.

Sedan den amerikanska nationaldagen, den 4 juli, har 4 människor i USA blivit angripna av hajar. Detta är ett återkommande fenomen. Fler människor blir angripna just den 4 juli än normalt. Det hänger ihop med att fler människor är lediga och befinner sig i vattnet under denna storhelgdag i USA.

 

Hajar ser absolut inte människor som potentiella bytesdjur. Detta är en uppfattning som kommer från 1975 då HAJEN släpptes på världens biografer. De som säger detta spär på missuppfattningar om hajar som i förlängningen leder till att hajar riskerar att utrotas.

 

De senaste hajangreppen i USA har ägt rum i Texas och Florida.

 

New Smyrna Beach, Florida, blev den 26-årig man biten.

 

New Smyrna Beach, Florida, blev en 21-årig man biten.

 

Vid South Padre Island, Texas blev två bitna.

 

Sannolikt rör det sig om tjurhaj Carcharhinus leucas som angripit i både Florida och Texas då dessa hajar normalt rör sig nära ständerna och i flodområden. Tjurhajen simmar upp i floder och klarar av sötvatten. De angriper människor på grund av att de föder ungar i dessa habitat och eliminerar potentiella hot. Även andra större djur kan angripas. De angriper därför flera gånger och vävnadsförlusten kan bli stor men de är inte ute efter att äta upp människor.


Tjurhajar är piscivorer, fiskätare, och jagar inte marina däggdjur. Människor utgör sannolikt hot mot avkomma snarare än bytesdjur. Tjurhajens bytesdjur är alltid mindre än dem själva och i regel en fisk på mellan 20–40 cm i längd. En människa på över 1 mete utgör alltså inget bytesdjur. TV4 hade rapporterat om händelserna.

77 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page