top of page
  • Skribentens bildDavid C. Bernvi (MSc)

Megalodon


Megalodon eller jättetandhajen Carcharocles megalodon var en jättestor hajart som dog ut för ca 2 miljoner år sedan. Det finns inga indikationer på att den överlevt till idag även om den dog ut ganska nyligen. Megalodon existerade under Miocen för 23-2 miljoner år sedan. Det är möjligt att megalodon kan ha levt så sent som 1,5 miljoner år sedan.


Tänderna var lika stora som handflator. Hos större individer kunde tänderna uppnå mellan 15 till 18 cm i längd. Megalodon kunde uppnå en längd på 15 meter och väga omkring 12 ton. De var troligen något större än vår moderna valhaj. Födan bestod av

delfiner, dvärgbardvalar (Cetotheriidae), hajtandsdelfiner (Squalodontidae), kaskeloter, grönlandsvalar och fenvalar. För de mindre individerna, juvenilerna, utgjordes födan av sjökor, havssköldpaddor och benfisk.

Tänderna hos vuxna individer av megalodon kunde uppgå till en längd om 15-18 cm.

Megalodon jagade valar genom att angripa dem underifrån i hög fart. Detta orsakade frakturer och kotkompressioner i ryggraden. Valarnas ben krossades helt enkelt av de enorma krafterna som resulterade av ett angrepp. Det var dock mestadels mindre bardvalar som utgjorde födan. Dvärgbardvalar i familjen Cetotheriidae, utgjorde en viktig del av födan. Dvärgbardvalar uppnådde en storlek omkring 5 meter, en tredjedel av megalodons storlek. Denna grupp av valar är numera utdöda.


Megalodon kunde dock jaga större bardvalar också. Större bytesdjur immobiliserades genom att fenorna bets av. Exempelvis stjärtfena och bröstfenor. Fossil tyder på att megalodon bitit av fenorna på stora bardvalar. Megalodon kunde därefter bita av stora bitar ur valen. Troligen orsaka betten cirkulationssvikt (förblödning). Denna jaktteknik påminner om den som förekommer hos vår moderna vithaj.


Ingen vet varför megalodon dog ut. Det finns dock teorier. Den förhistoriska leviatankaskeloten Livyatan melvillei som jagade valar samtidigt som megalodon dog ut under samma tidsperiod. De båda superpredatorerna jagade främst dvärgbardvalar (Cetotheriidae) vilka dog ut under samma tid. Klimatförändringar i form av nedkylning bidrog troligen till att dvärgbardvalarna dog ut. Omkring 20 släkten av tropiska bardvalar dog ut samtidigt som megalodon och leviatankaskeloten.


Finns megalodon kvar idag? Det finns ett generellt önsketänkande om att megalodon skulle existera än idag. Det finns inga bevis för megalodons existens. Det finns inga megalodontänder som är yngre än 1,5-2 miljoner år. Det finns inga observationer av megalodon och det finns inga tecken på att valar blivit angripna av megalodon.

Megalodon kan inte ha överlevt i Marianergraven som i filmen “The MEG” av fysiologiska orsaker. Megalodon är utdöd.


En rekonstruktion av käkarna hos megalodon. Enligt denna rekonstruktion på uShaka Marine World i Durban skulle megalodon ha uppnått 20 meter. Detta är inte helt omöjligt men om hajen uppnådde denna storlek skulle det vara den absoluta maxsstorleken. Jag själv står i käkarna för storleksjämförelse.

1 492 visningar0 kommentarer

Kommentare


bottom of page