top of page

REVHAJAR Carcharhinidae

tigerhaj-dcbernvi.jpg

Denna hajfamilj är en av de största och presenterar några av de

mest vanliga hajarterna. Denna familj innehåller även de ett par

sötvattensarter däribland tjurhajen Carcarhinus leucas samt australisk

flodhaj Glyphis garricki och borneisk flodhaj Glyphis

fowlerae. Totalt förekommer de 7 olika sötvattenshajar där 6 av

dessa är flodhajar Glyphis spp. Dessa arter är speciellt svåra att

artbestämma. Tänder samt ryggradskotor bör räknas för att bestämma

art.

De flesta arter inom denna familj når omkring en meter men det

är vanligt med arter som når upp till 3 meter i längd. Revhajar

har högt artmångfald som i regel representerar en stor biomassa

och reguljär förekomst bland hajar. De flesta arterna föredrar korallrev

och oceaniska öar, där av trivialnamnet revhajar.

Det förekommer också en hierarkisk dominans mellan olika revhajar.

Vitfenade ocenhajar Carcharhinus longimanus är dominanta

över silkeshajar C. falciformis vilka är jämnstora med

vtifenad oceanhaj och arter i storleksordning där under. Silkeshajar

är dominanta över grå revhajar C. amblyrhynchos och galapagoshajar

C. galapagensis. Galapagoshajar C. galapagensis i

sin tur är dominanta över större svartfenade revhajar C. limbatus

men underställda silverspetsig revhaj C. albimarginatus.

SOTNOSHAJ Carcharhinus acronotus

SILVERSPETSIG REVHAJ Carcharhinus albimarginatus

STORNOSAD REVHAJ Carcharhinus altimus

VITSIDIG REVHAJ Carcharhinus amblyrhynchoides

GRÅ REVHAJ Carcharhinus amblyrhynchos

JAVAHAJ Carcharhinus amboinensis

BORNEOHAJ Carcharhinus borneensis

KOPPARHAJ Carcharhinus brachyurus

SPINNARHAJ Carcharhinus brevipinna

BLYGHAJ Carcharhinus cautus

VITKINDIG REVHAJ Carcharhinus dussumieri

SILKESHAJ Carcharhinus falciformis

AUSTRALISK REVHAJ Carcharhinus fitzroyensis

GALAPAGOSHAJ Carcharhinus galapagensis

PONDICHERRYHAJ Carcharhinus hemiodon

VITLINJEHAJ Carcharhinus isodon

TJURHAJ Carcharhinus leucas

STÖRRE SVARTFENAD REVHAJ Carcharhinus limbatus

VITFENAD OCEANHAJ Carcharhinus longimanus

KALKNOSHAJ Carcharhinus macloti 

SVARTFENAD REVHAJ Carcharhinus melanopterus

MÖRKHAJ Carcharhinus obscurus 

KARIBISK REVHAJ Carcharhinus perezi

HÖGFENAD REVHAJ Carcharhinus plumbeus

AZEITEIROHAJ Carcharhinus porosus

SOTFENAD REVHAJ Carcharhinus sealei

AFTONHAJ Carcharhinus signatus

BLÄCKSPETSIG REVHAJ Carcharhinus sorrah

TIGERHAJ Galeocerdo cuvier

SPJUTTANDHAJ Glyphis glyphis

GANGESHAJ Glyphis gangeticus

DOLKNOSHAJ Isogomphodon oxyrhynchus

BREDFENHAJ Lamiopsis temmincki 

SNEDTANDHAJ Loxodon macrorhinus

VELOX Nasolamia velox

CITRONHAJ Negaprion brevirostris

VASSFENAD CITRONHAJ Negaprion acutidens

BLÅHAJ Prionace glauca

MJÖLKHAJ Rhizoprionodon actutus

FRANGOHAJ Rhizoprionodon lalandei

PACIFISK SKARPHAJ Rhizoprionodon longurio

GRÅ SKARPHAJ Rhizoprionodon oligolinx

KARIBISK SKARPHAJ Rhizoprionodon porosus

AUSTRALISK SKARPHAJ Rhizoprionodon taylori

VITFLÄCKIG SKARPHAJ Rhizoprionodon terraenovae

SPADNOSHAJ Scoliodon laticaudus 

VITFENAD REVHAJ Triaenodon obesus

 

Klass: Hajfiskar Elasmobranchii

Ordning: Ögonlockhajar Carcharhiniformes

Familj: Revhajar Carcharhinidae

Släkten: Carcharhinus, Galeocerdo, Glyphis, 

Isogomphodon, Lamiopsis, Loxodon, Nasolamia, 

Negaprion, Prionace, Scoliodon, Triaenodon.

 

Auktor: Jordan & Evermann, 1896

bottom of page