top of page
  • Skribentens bildDavid C. Bernvi (MSc)

Historiskt steg hindrar hajfenssoppan


CITES mötet i Panama har gjort stora framsteg. Revhajar (familj Carcharhinidae) listas under förbud mot internationell handel mellan länder. Denna familj av hajar omfattar 56 arter och 11 släkten. Revhajar utgör huvuddelen av de arter som fångas genom hajfensfiske till hajfenssoppa.


Arter som blåhaj, silkeshaj, citronhaj och tigerhaj ingår i familjen revhajar. Många ikoniska hajarter som lever vid korallrev blir därmed skyddade mot internationell handel. Kända arter som tjurhaj, grå revhaj, kopparhaj, mörkhaj och större samt mindre svartfenad revhaj skyddas också mot internationell handel. Dessutom får hammarhajar ytterligare skydd liksom sötvattensrockor och gitarrfiskar.

Detta innebär att det i princip blir olönsamt för handel med hajfenor då revhajar utgör en huvuddel av de arter som fiskas för hajfenssoppa. Framför allt är blåhaj och silkeshaj viktiga arter bredvid den tidigare CITES-listade makohajen när det gäller hajfenssoppa. Flera andra hajar som fångas för hajfenssoppa är redan listade under CITES.


CITES-listningen innebär att en nation inte kan sälja hajfenor till en annan genom export utan särskilt tillstånd. Däremot kan en nation fortsätta fiske med egenflaggade fartyg och sedan frakta hem fenorna under samma flagg genom ett eller flera fartyg på internationellt vatten.


CITES-listningen innebär dock inte att illegal handel kommer stoppas men stora hajfiskenationer som Spanien och Japan måste upphöra fiske av exempelvis blåhaj som sedan exporteras till Hong Kong. Blåhaj är en viktig inkomstkälla för dessa nationers fiskeindustri och en central komponent till hajfenssoppan.


Omkring 37 % av världens hajar riskerar att dö ut. De flesta hajpopulationer har minskat med över 70 % de senaste 50 åren. På grund av detta historiska beslut finns det därmed hopp om att världens hajar överlever den förödande masslakten som hajfenssoppan har inneburit.

69 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page