top of page
  • Skribentens bildDavid C. Bernvi (MSc)

Kohaj


Kohaj Notorynchus cepedianus.

Kohaj Notorynchus cepedianus är en neritisk och bentisk djuphavsform som kan förekomma nära ytan men föredrar oftast ett bottennära liv. Den upptäcks oftast i grunda vatten från ytan ned till 46 meters djup. Kan åtminstone förekomma ned till 136

meters djup. Den förekommer kustnära där den simmar nära ovanför botten.

Den rör sig in och ut från kusten beroende på flod och ebb. Tidvattensrörelser

har en inverkan på dess förekomst i vikar och bukter. Kohajen simmar ut till

havs då salthalten minskar. Kohajen brukar simma långsamt nära botten i kelpskogar.


Förekommer i mindre aggregationer och uppvisar socialt beteende. I tempererade

vatten tycks den förflytta sig under olika perioder. Denna haj kan göra kortvariga spyhop med huvudet ovan vattenytan. Födan består av andra hajar och rockor samt olika benfiskar. Den föredrar as och marina däggdjur har återfunnits i maginnehållet. Hos denna haj har till och med mänskliga kvarlevor påträffats. Angrepp mot byte sker snabbt och kraftfullt. Denna haj är främst aktiv under natten. Kohajen föredrar turbida och grumliga vatten. Fem angrepp på människan är rapporterade.


Naturliga fiender utgörs av vithaj Carcharodon carcharias och späckhuggare

Orcinus orca. Större artfränder äter mindre vilket gör arten till en kannibal.

Ovovivipar med upp till 104 ungar, Ungarna föds i grunda vikar och vid födseln

är ungarna 34-45 cm långa. Hanar blir könsmogna vid 130-170 cm i

längd, då är de 4-5 år gamla medan honor blir könsmogna vid en längd på ca

200 cm då är de 11-21 år gamla. Under det första halvåret fördubblas längden

hos de nyfödda ungarna, därefter växer de 9 cm eller mindre per år.

Närliggande populationer av kohaj kan vara strikt isolerade ifrån varandra

med olika parnings- och födelseplatser. Parningen sker under hösten och vintern.


Troligen är kohajen gravid i ett år och vilar ett år efter födseln innan den

fortplantar sig igen. Studier visar att hälften av den honliga populationen

föder 67-104 ungar varje vår i grunda vatten.


Kohajen kan troligen nå en längd på 3-4 meter men 2,9 meter i längd är uppmätt

som maximum. Denna art kan nå en livslängd på 30-50 år.

1 099 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentarios


bottom of page