• David C. Bernvi (MSc)

Vithajsafari 2020 inställt

På grund av SARS-CoV-2-pandemin ställer vi in vithajsafarin 2020. Ni som bokat får givetvis behålla er plats till 2021 då vi räknar med att ett vaccin blivit tillgängligt och läget stabiliserat sig i världen. Vi återkommer till er individuellt. Förmodligen kommer pandemin pågå i ökande takt tills november varefter den kommer klinga av i juni 2021 baserat på mina egna beräkningar.


Sjukdomen COVID-19 sprids av ett coronavirus inom samma släkte som SARS-CoV-1 med dödlighet på ca 10 % och ett annat närbesläktat coronavirus MERS med dödlighet på 30 %. Denna höga dödlighet som denna typ av nya coronavirus för med sig kommer påverka Sydafrika katastrofalt. Hur hög dödligheten för SARS-CoV-2 är är inte helt klart men av evolutionära skäl bör den ligga mellan 10-30 % som andra coronavirus i samma släkte.


Jag utkommer med en ny bok under oktober som behandlar temat om hur artutrotning leder till att infektionssjukdomar sprider sig till människan. Detta sker genom zoonos. Du kan läsa mer om boken Arter utan framtid här.


Vänligen,

David C. Bernvi, MSc marinbiologi


38 visningar

FRÅGA OSS NÅGOT

© 2017-2025 VithajSafari.se/David C. Bernvi

Ditt livs äventyr väntar i Sydafrika, Kapstaden, Simon's Town, False Bay, Seal Island, Gansbaai, Dyer Island, Mossel Bay hos vithajen!

Fördjupa dig om vithaj Carcharodon carcharias och andra hajar.

Resan arrangeras av Tour Africa AB som har resegaranti ställd hos Kammarkollegiet Kontakt: info@vithajsafari.se

  • Twitter Social Ikon
  • YouTube Social Ikon
  • Facebook Social Ikon
  • Instagram Social Ikon